Trwa ładowanie...
d1wbm4f
espi

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Znacząca umowa finansowa (32/2014)

INTERNET MEDIA SERVICES S.A. - Znacząca umowa finansowa (32/2014)
Share
d1wbm4f

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERNET MEDIA SERVICES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Znacząca umowa finansowa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2014 z dnia 29 października br., Zarząd Internet Media Services S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 12 listopada br. Spółka podpisała umowę o kredyt obrotowy z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. Wielkość linii kredytu obrotowego wynosi 300 tys. euro. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny ? stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku - i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie. Również w dniu 12 listopada br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. podpisała z bankiem Deutsche Bank Polska S.A. umowę na linię kredytu obrotowego w wysokości 300 tys. pln. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny ? stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku - i pozostało na poziomie dotychczas obowiązującym w poprzedniej umowie. W związku ze zmniejszeniem poziomu linii kredytowych, istotnym zmianom na korzyść Emitenta i Tech Cave uległa część kowenantów kredytowych. Przy czym należy zaznaczyć, że wypełnianie wcześniej obowiązujących kowenantów
nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu. Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET MEDIA SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNET MEDIA SERVICES S.A. Media
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 366
(ulica) (numer)
+48 22 870 67 76 +48 22 870 67 33
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-22-01-663 016452416
(NIP) (REGON)
d1wbm4f

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Wojciech Grendziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wbm4f

Podziel się opinią

Share
d1wbm4f
d1wbm4f