Trwa ładowanie...
d1vvy02
espi
07-03-2013 18:04

INTERNET WORKS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 1...

INTERNET WORKS S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 10% (2/2013)

Share
d1vvy02

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERNET WORKS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 10% | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art.70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(dalej: ustawa o ofercie), Zarząd Internet Works S.A. informuje, iż w dniu 7.03.2013r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od INVESTcon Group S.A. (Zawiadamiający) o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Internet Works S.A. powyżej progu 10%. Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: 1. Zwiększenie udziału w głosach nastąpiło w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej nabycia akcji Internet Works S.A. rozliczonej 1.03.2013r. 2. Po dokonaniu transakcji Zawiadamiający posiada 215.178 sztuk akcji spółki Internet Works S.A. dających prawo do takiej samej liczby głosów, co stanowi 14,74% udziału w kapitale oraz 14,74 % udziałw głosach na WZA w Spółce. 3. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 65.178 akcji, dających tyle samo głosów, co stanowiło 4,64 %akcji i tyle samo w
głosach. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Inwest Consulting S.A. Zawiadamiający posiadał dodatkowo 150.000 akcji dających 150.000 głosów, co stanowiło 10,27% w głosach i akcjach. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio Zawiadamiający posiadał 215.178 sztuk akcji spółki Internet Works S.a. dających prawo do takiej samej liczby głosów, co stanowi 14,74% udziału w kapitale oraz 14,74% udział w głosach na WZA w Spółce. 4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie posiadające akcje spółki. 5. Zawiadamiający nie wyklucza w przeciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art.87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02

| | | INTERNET WORKS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERNET WORKS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-005 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gdańska | | 27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 707 22 41 | | +48 71 707 22 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@internetworks.pl | | www.internetworks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-30-12-989 | | 021416030 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Paweł Kulczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vvy02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vvy02
d1vvy02