Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

INTERNITY S.A. - Informacja o zmianie udziału w kapitałach ? Piotr Grupiński (12/2011)

INTERNITY S.A. - Informacja o zmianie udziału w kapitałach ? Piotr Grupiński (12/2011)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERNITY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie udziału w kapitałach ? Piotr Grupiński | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERNITY SA działając na podstawie art. 70 pkt 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż otrzymał zawiadomienia od pana Piotra Grupińskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Internity SA oraz od spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. dotyczące zmian udziału w kapitałach oraz w prawie głosów na Walnym Zgromadzeniu (zmiany te wynikają przede wszystkim z podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D). Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D pan Piotr Grupiński posiadał wraz z podmiotami zależnymi 4.028.780 akcji INTERNITY SA, które stanowiły 53,05% udziału w kapitale akcyjnym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu ww. podwyższenia posiada wraz z podmiotami zależnymi 4.028.780 akcji INTERNITY SA (liczba akcji nie zmieniła się), które stanowią 48,36%
udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść zawiadomienia jest załącznikiem do niniejszego komunikatu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie PGrupiński.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 59
(ulica) (numer)
(22) 885 888 21/22 (22) 885 88 17
(telefon) (fax)
biuro@internity.pl www.internity.pl
(e-mail) (www)
527-23-97-617 015447488
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Piotr Grupiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1