Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

INTERNITY S.A. - Rejestracja emisji akcji serii D (11/2011)

INTERNITY S.A. - Rejestracja emisji akcji serii D (11/2011)
Share
dqzlgqf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
INTERNITY S.A.
Temat
Rejestracja emisji akcji serii D
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INTERNITY S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2011 roku odebrał odpis z rejestru przedsiębiorców KRS, z którego wynika, że emisja akcji serii D została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału akcyjnego, z uwzględnieniem emisji akcji serii D, wynosi 833.000 złotych (osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 8.333.000 akcji o nominale 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. W załączeniu aktualny Statut Spółki ? zatwierdzony przez Zarząd w dniu 31 maja 2011 roku (zmiany dotyczące wysokości kapitału akcyjnego).
Załączniki
Plik Opis
20110531_Statut Internity.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNITY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERNITY S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 59
(ulica) (numer)
(22) 885 888 21/22 (22) 885 88 17
(telefon) (fax)
biuro@internity.pl www.internity.pl
(e-mail) (www)
527-23-97-617 015447488
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Piotr Koziński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf