Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

INTROL S.A. - Informacja nt. liczby akcji i głosów Spółki INTROL S.A. po zmianie praw z papierów ...

INTROL S.A. - Informacja nt. liczby akcji i głosów Spółki INTROL S.A. po zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta (36/2011)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. liczby akcji i głosów Spółki INTROL S.A. po zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2011 oraz 22/2011, opublikowanych w dniu 8 lipca 2011 r. Zarząd INTROL S.A. przedstawia podsumowującą informację dotyczącą pełnych informacji o papierach Emitenta przed i po utracie uprzywilejowania. Przed utratą uprzywilejowania. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5 327 760 zł i dzielił się na akcje następujących serii: I. Seria A: 7 333 600 akcji imiennych uprzywilejowanych (tzn., na 1 akcję uprzywilejowaną przypadały 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), stanowiących 27,53% kapitału zakładowego, uprawniających do 14 667 200 głosów na WZA, co stanowiło 43,17% łącznej liczby głosów oraz 2 000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych (tzn., na 1 akcję nieuprzywilejowaną przypadał 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), stanowiących 0,01% kapitału zakładowego, uprawniających do 2 000 głosów na WZA, co stanowiło 0,01% łącznej liczby głosów. II. Seria B: 11 003 400 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,31% kapitału zakładowego, uprawniających do 11
003 400 głosów na WZA, co stanowiło 32,39% łącznej liczby głosów. III. Seria C: 4 299 800 akcji zwykłych imiennych, stanowiących łącznie 16,14% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 299 800 głosów na WZA, co stanowiło 12,66% łącznej liczby głosów. IV. Seria D: 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,02% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 000 000 głosów na WZA, co stanowiło 11,77% łącznej liczby głosów. Łączna liczba akcji w Spółce wynosiła 26 638 800 akcji, co umożliwiało 33 972 400 głosów na WZA. Przed utratą uprzywilejowania akcji struktura akcjonariatu kształtowała się następująco: 1. Pan Józef Bodziony posiadał pośrednio prawo głosu poprzez podmiot zależny - BOTECH s.a.r.l: - z 3 667 800 akcji imiennych serii A (w tym: 3 666 800 imiennych uprzywilejowanych, tzn. na 1 akcję uprzywilejowaną przypadały 2 głosy na WZA oraz 1000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych) , stanowiących 13,77% kapitału zakładowego, uprawniających do 7 334 600 głosów, co stanowiło 21,59% w ogólnej liczbie
głosów, - z 4 001 700 akcji serii B, stanowiących 15,02 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4 001 700 głosów, co stanowiło 11,78% w ogólnej liczbie głosów; - z 2 149 900 akcji serii C, stanowiących 8,07% kapitału zakładowego, uprawniających do 2 149 900 głosów, co stanowiło 6,33% w ogólnej liczbie głosów; - z 347 551 akcji serii D, stanowiących 1,3% kapitału zakładowego, uprawniających do 347 551 głosów, co stanowiło 1,02 % w ogólnej liczbie głosów. 2. Pan Wiesław Kapral posiadał: a) bezpośrednio 292 180 akcji serii D INTROL S.A., co stanowiło 1,10% kapitału zakładowego i uprawniało do 0,86% głosów na WZA. b) pośrednio, poprzez podmiot zależny WEKA s.a.r.l prawo głosu: - z 3 667 800 akcji imiennych serii A (w tym: 3 666 800 imiennych uprzywilejowanych, tzn. na 1 akcję uprzywilejowaną przypadały 2 głosy na WZA oraz 1000 akcji imiennych nieuprzywilejowanych), stanowiących 13,77% kapitału zakładowego, uprawniających do 7 334 600 głosów, co stanowiło 21,59% w ogólnej liczbie głosów; - z 4 001 700 akcji
serii B, stanowiących 15,02 % kapitału zakładowego, uprawniających do 4 001 700 głosów, co stanowiło 11,78% w ogólnej liczbie głosów; - z 2 149 900 akcji serii C, stanowiących 8,07% kapitału zakładowego, uprawniających do 2 149 900 głosów, co stanowiło 6,33% w ogólnej liczbie głosów; - z 101 300 akcji serii D, stanowiących 0,38% kapitału zakładowego, uprawniających do 101 300 głosów, co stanowiło 0,30 % w ogólnej liczbie głosów. 3. Pozostali akcjonariusze (free float): posiadający 6 258 969 akcji zwykłych, stanowiących 23,50% kapitału zakładowego, uprawniających do 6 258 969 głosów, co stanowiło 23,50% ogólnej liczbie głosów. W wyniku podpisania umów o przeniesieniu własności akcji, podpisanych pomiędzy Panem Józefem Bodzionym a BOTECH s.a.rl. oraz Panem Wiesławem Kapralem a WEKA s.a.r.l.; o zawarciu których Emitent informował w raportach bieżących 21/2011 oraz 22/2011 z dn. 8 lipca 2011 r., nastąpiła utrata uprzywilejowania akcji serii A, obecnie na 1 akcję serii A przypada 1 głos. Zmniejszeniu uległa
liczba głosów do 26 638 800 głosów, zrównując się z liczbą akcji Spółki. Po utracie uprzywilejowania. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 5 327 760 zł i dzielił się na akcje następujących serii: I. Seria A: 7 335 600 akcji imiennych nieuprzywilejowanych, tzn. na 1 akcję nieuprzywilejowaną przypadał 1 głos na WZA), stanowiących 27,54% kapitału zakładowego, uprawniających do 7 335 600 głosów na WZA, co stanowiło 27,54% łącznej liczby głosów. II. Seria B: 11 003 400 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,31% kapitału zakładowego, uprawniających do 11 003 400 głosów na WZA, co stanowiło 41,31% łącznej liczby głosów. III. Seria C: 4 299 800 akcji zwykłych imiennych, stanowiących łącznie 16,14% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 299 800 głosów na WZA, co stanowiło 16,14% łącznej liczby głosów. IV. Seria D: 4 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,02% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 000 000 głosów na WZA, co stanowiło 15,02% łącznej liczby głosów. Łączna liczba akcji w Spółce
wynosi 26 638 800 akcji i jest równa ilości głosów na WZA. Na dzień 24 listopada 2011 r. struktura akcjonariatu INTROL S.A. przedstawia się następująco: 1. Pan Wiesław Kapral posiada bezpośrednio 312 611 akcji serii D INTROL S.A. co stanowi 1,17% kapitału zakładowego i uprawnia do 312 611 głosów na WZA, co stanowi 1,17% głosów na WZA. 2. WEKA s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (podmiot zależny od Pana Wiesława Kaprala), posiadająca 9 920 700 akcji Spółki, stanowiących 37,24% kapitału zakładowego, uprawniających do 9 920 700 głosów, co stanowi 37,24% udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. BOTECH s.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu (podmiot zależny od Pana Józefa Bodzionego), posiadająca 10 166 951 akcji Spółki, stanowiących 38,17 % kapitału zakładowego, uprawniających do 10 166 951 głosów, co stanowi 38,17% udziału w ogólnej liczbie głosów. 4. Pozostali akcjonariusze (free float): posiadający 6 238 538 akcji zwykłych, stanowiących 23,42% kapitału zakładowego, uprawniających do 6 238 538 głosów, co stanowi 23,42%
ogólnej liczbie głosów Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 10 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2011-11-24 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi