Trwa ładowanie...
d17tljy

INTROL S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z ...

INTROL S.A. - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach. (38/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000100575; dalej: ?Spółka?), niniejszym zawiadamia w trybie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: ?KSH?) o zamiarze połączenia spółki pod firmą INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100575, NIP 6340030925, REGON 272043375, kapitał zakładowy: 5.327.760 PLN, w całości wpłacony (dalej: ?Spółka Przejmująca?) oraz spółki pod firmą ILZT III sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568669, NIP 6342833172, REGON 360213040, kapitał zakładowy:
10.000 PLN (dalej: ?Spółka Przejmowana?). Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH ? tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu. Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w ?Planie Połączenia? z dnia 28 sierpnia 2015 r. (dalej: ?Plan Połączenia?). Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2015 r. Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 sierpnia 2015 r. Podstawę niniejszego połączenia stanowić będzie
uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej. Mając powyższe na uwadze, niniejszym informuje się, że na dzień 5 października 2015 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego szczegółowy porządek obrad wskazano w raporcie bieżącym 36/2015 z dnia 3 września 2015 r. W terminie od dnia niniejszego ogłoszenia do 5 października 2015 r., wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się w ich siedzibach z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 ? 3 KSH. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Piotr Jeziorowski Wiceprezes Zarządu
2015-09-03 Włodzimierz Bartold Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy