Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Siemens s.r.o (29/2013)

INTROL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Siemens s.r.o (29/2013)
Share
d2um0pr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Siemens s.r.o | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 24 lipca 2013 r. powziął informację o podpisaniu pomiędzy Siemens s.r.o. z siedzibą w Pradze ,Republika Czeska, (zwanym dalej "Sprzedającym") a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, Polska (zwanym dalej "Kupującym") umowy znaczącej o wartości 69 600 000 CZK netto; co stanowi równowartość 11 282 160 PLN netto, zgodnie ze średnim kursem NBP 1 CZK = 0,1621 PLN, obowiązującym na dzień 24 lipca br. Przedmiotem umowy jest zakup jednego turbozespołu. Ostateczny termin realizacji umowy upływa 21 grudnia 2015 r. Całkowita odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niedotrzymania terminu dostawy lub innego terminu realizacji bądź nie osiągnięcia gwarantowanych wartości nie może przekroczyć 10% ceny umownej netto. Strony zgodnie ustaliły, iż kary umowne za niespełnienie określonych parametrów technicznych w umowie nie przekroczą 5% ceny umownej netto. Pozostałe warunki nie odbiegają w istotny sposób od standardów rynkowych charakterystycznych dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania umowy za
znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekracza wartość 10 % kapitałów własnych INTROL S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTROL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-519 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
T.Kościuszki 112
(ulica) (numer)
032 7890022 032 7890175
(telefon) (fax)
introlsa@introl.pl www.introlsa.pl
(e-mail) (www)
6340030925 272043375
(NIP) (REGON)
d2um0pr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Piotr Jeziorowski Prezes Zarządu
2013-07-24 Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr