Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automat ...

INTROL S.A. - Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej (6/2015)

Share
d3hkizs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTROL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie zamówień do umowy dystrybucyjnej RAControls Sp. z o. o. z Rockwell Automation na łączną wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTROL S.A. w dniu 3 marca 2015 roku powziął informację o złożeniu zamówień przez Spółkę w 100 % zależną od INTROL S.A. w Katowicach - RAControls Sp. z o.o. w Katowicach do Rockwell Automation Sp. z o. o. w Warszawie, na łączną wartość umowy znaczącej. Zamówienia składane są na podstawie umowy o dystrybucję, zawartej w dniu 8 stycznia 2014 roku pomiędzy RAControls Sp. z o. o. w Katowicach a Rockwell Automation Sp. z o.o. w Warszawie. Przedmiotem umowy pomiędzy RAControls Sp. z o.o. a Rockwell Automation Sp. z o. o., jest dystrybucja przez RAControls Sp. z o.o. produktów Rockwell Automation Sp. z o.o. na terenie Polski. RAControls Sp. z o.o. jest upoważniony do nabywania i odsprzedaży produktów w swoim własnym imieniu, na warunkach określonych w umowie. Warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach. Łączna wartość podpisanych z Rockwell Automation Sp. z o. o. zamówień na podstawie ww. umowy dystrybucyjnej na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy (grudzień 2014 r. ? marzec
2015 r.) od daty ostatniego raportu w ww. sprawie wynosi 11 793 105,16 zł i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych INTROL S.A. Zamówienie o największej wartości było zamówieniem złożonym w dniu 7 stycznia 2015 roku do Rockwell Automation Sp. z o. o. przez RAControls Sp. z o. o. na kwotę 1 491 332,94 zł. Przedmiotem zamówienia był zakup urządzeń od Rockwell Automation Sp. z o. o. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTROL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTROL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-519 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | T.Kościuszki | | 112 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7890022 | | 032 7890175 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | introlsa@introl.pl | | www.introlsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340030925 | | 272043375 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Włodzimierz Bartold Prezes Zarządu
2015-03-03 Piotr Jeziorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs