Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

INVENTI S.A. - Korekta raportu ESPI 12/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Czł...

INVENTI S.A. - Korekta raportu ESPI 12/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (12/2013)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu ESPI 12/2013 - Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z otrzymanym w dniu 23 lipca 2013 roku zawiadomieniem od akcjonariusza Wojciecha Batusiewicza o popełnieniu przez akcjonariusza błędu w obliczeniach dotyczących liczby posiadanych przez niego akcji Spółki INVENTI S.A. w zawiadomieniu przekazanym w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 160 ust. 1 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, które Spółka otrzymała w dniu 19 lipca, i na podstawie którego opublikowała komunikat ESPI nr 12/2013 -Zawiadomienie o zbyciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) przekazuje poniżej treść otrzymaną od Wojciecha Batusiewicza w sprawie dokonania korekty w obliczeniach: "Korekta dotyczy podanej ilości 4.679.524 (słownie: czterech milionów sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset
dwudziestu czterech) akcji INVENTI przed zbyciem 3.000.000 sztuk akcji INVENTI, oraz posiadanej ilości 1.679.524 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery) akcji INVENTI po zbyciu 3.000.000 sztuk akcji INVENTI. Prawidłowa ilość akcji posiadana przeze mnie przed zbyciem 3.000.000 sztuk akcji INVENTI wynosi 4.679.164 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery). Prawidłowa ilość akcji posiadana przeze mnie po zbyciu 3.000.000 sztuk akcji INVENTI wynosi 1.679.164 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery)." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTI S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-127 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
A.Chołoniewskiego 46
(ulica) (numer)
+48 52 361 96 80 +48 52 342 92 17
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
676-21-94-632
(NIP) (REGON)
d2d3o5o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
2013-07-24 Zdzisław Zachwieja Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o