Trwa ładowanie...
d1y0k8r
d1y0k8r
espi

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o objęciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta ...

INVENTI S.A. - Zawiadomienie o objęciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (16/2013)
Share
d1y0k8r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-25
Skrócona nazwa emitenta
INVENTI S.A.
Temat
Zawiadomienie o objęciu akcji INVENTI S.A. przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 24 października 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował o objęciu w dniu 18.09.2013 roku 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii M po cenie równej 0,10 zł za każdą akcję, na podstawie umowy cywilnoprawnej objęcia akcji serii M. Objęcie akcji nastąpiło w ramach subskrypcji publicznej. Nabycie akcje serii M nastąpiło w związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii M przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 52/2013 z dnia 21.10.2013 r. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na opublikowanie jego danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
2013-10-25 Zdzisław Zachwieja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y0k8r

Podziel się opinią

Share
d1y0k8r
d1y0k8r