Trwa ładowanie...
d130am0
d130am0
espi

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Oświadczenie pożyczkobiorcy TOP Marka S.A. w zakresie spłaty po ...

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Oświadczenie pożyczkobiorcy TOP Marka S.A. w zakresie spłaty pożyczki z dnia 29.12.2014r. do dnia 05.02.2015r. (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d130am0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Oświadczenie pożyczkobiorcy TOP Marka S.A. w zakresie spłaty pożyczki z dnia 29.12.2014r. do dnia 05.02.2015r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 56/2014 z dnia 29.12.2014r. niniejszym informuje, że w dniu 04.02.2015r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Zarządu TOP Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu z którego wynika, że spłata całości zaciągniętej pożyczki na mocy umowy z dnia 29.12.2014r. nastąpi w dniu 05.02.2015r. Zarząd TOP Marka S.A. w swoim oświadczeniu wyjaśnił, że zwrot kwoty pożyczki nastąpi w dniu 05.02.2015r. bezpośrednio ze środków pozyskanych w ramach przeprowadzonej niepublicznej emisji obligacji, o możliwości której Emitent informował raportem nr 56/2014. Zgodnie z treścią oświadczenia TOP Marka S.A. w dniu 05.02.2015r. na rachunek bankowy Emitenta powinna zostać przekazana kwota 10.495.000 (słownie: dziesięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), co będzie wyczerpywało roszczenia Emitenta z tytułu Umowy pożyczki z dnia 29.12.2015r. Emitent informuje, że Umowa z dnia 29.12.2014r. przewidywała jako termin spłaty pożyczki
dzień 03.02.2015r. Emitent wyjaśnia, że pozostaje w bieżącym kontakcie z Zarządem TOP Marka S.A. i na chwilę obecną nie widzi zagrożenia braku realizacji zobowiązań pożyczkobiorcy w terminie do dnia 05.02.2015r. W ocenie Emitenta udzielone zabezpieczenia pożyczki z dnia 29.12.2014r, o których informował raportem bieżącym nr 56/2014 z dnia 29.12.2014r. umożliwiają zaspokojenie ewentualnych roszczeń Emitenta w stosunku do TOP Marka S.A. w Poznaniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
017 22 99 404
(telefon) (fax)
herman@herman.com.pl www.herman.com.pl
(e-mail) (www)
8133186031 691529550
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d130am0

Podziel się opinią

Share
d130am0
d130am0