Trwa ładowanie...
du5wc2r
du5wc2r
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Przekazanie drugiej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy poży ...

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Przekazanie drugiej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r. (150/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
du5wc2r

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 150 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie drugiej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 141/2014 z dnia 08.11.2014 r. informuje, że w dniu 09.12.2014 r. przekazał na rachunek bankowy pożyczkobiorcy ? spółki TOP Marka S.A z siedzibą w Poznaniu kwotę 3.000.000,00 zł tytułem drugiej transzy pożyczki w ramach łączącej strony umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r. Aktualne zadłużenie TOP Marka S.A. wobec Emitenta uwzględniając przekazaną w dniu 09.12.2014r. drugą transzę pożyczki wynosi 7.650.000,00 zł. Druga transza pożyczki przekazana została na dotychczasowych warunkach i z zabezpieczeniem określonym w umowie pożyczki z dnia 07.11.2014 r. Emitent uznał, że uzyskane na chwilę obecną zabezpieczenie jest wystarczające dla zagwarantowania uzyskania zwrotu całości udzielonej pożyczki na rzecz TOP Marka S.A. Emitent informuje, że kolejne transze pożyczki w kwocie do 4.000.000,00 zł zgodnie z treścią Umowy z dnia 07.11.2014r. mogą zostać przekazane na rzecz Pożyczkobiorcy według uznania Emitenta, w zakresie zarówno co do terminu
przekazania tej części pożyczki oraz warunków. W szczególności Emitent informuje, że będzie miał prawo przed przekazaniem kolejnej transzy pożyczki zażądać od TOP Marka S.A. dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienia innych dodatkowych warunków według własnego uznania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du5wc2r

Podziel się opinią

Share
du5wc2r
du5wc2r