Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

INVESTMENT FUND MANAGERS - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumenta ... - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (3/2015)
Share
d410uhw

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż 26 stycznia 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Emitenta, Pani Izabeli Piecuch-Jawień, która poinformowała o transakcjach zakupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki Investment Fund Managers S.A. w łącznej liczbie 15 411 sztuk, dokonanych w 2014 roku, przez osobę blisko związaną w rozumieniu art. 160 powołanej ustawy ? Pana Aleksandra Jawień, który pełni funkcję Prezesa Zarządu IFM Global Asset Management Sp. z o.o., spółki zależnej Emitenta. Łączna wartość dokonanych transakcji nie przekroczyła równowartości 5 000 Euro. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, nabycie 15 411 akcji Spółki zostało dokonane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w następujących transakcjach sesyjnych zwykłych: ? 23.05.2014 ? nabycie 500
sztuk akcji po cenie 0,69 PLN za każdą akcję, ? 26.05.2014 ? nabycie 500 sztuk akcji po cenie 0,69 PLN za każdą akcję, ? 27.05.2014 ? nabycie 500 sztuk akcji po cenie 0,69 PLN za każdą akcję, ? 28.05.2014 ? nabycie 900 sztuk akcji po cenie 0,69 PLN za każdą akcję, ? 09.06.2014 ? nabycie 20 sztuk akcji po cenie 0,69 PLN za każdą akcję, ? 10.06.2014 ? nabycie 100 sztuk akcji po cenie 0,70 PLN za każdą akcję, ? 10.06.2014 ? nabycie 72 sztuk akcji po cenie 0,71 PLN za każdą akcję, ? 10.06.2014 ? nabycie 34 sztuk akcji po cenie 0,72 PLN za każdą akcję, ? 11.06.2014 ? nabycie 2090 sztuk akcji po cenie 0,72 PLN za każdą akcję, ? 11.06.2014 ? nabycie 150 sztuk akcji po cenie 0,75 PLN za każdą akcję, ? 01.09.2014 ? nabycie 100 sztuk akcji po cenie 0,54 PLN za każdą akcję, ? 01.09.2014 ? nabycie 3340 sztuk akcji po cenie 0,45 PLN za każdą akcję, ? 02.09.2014 ? nabycie 35 sztuk akcji po cenie 0,67 PLN za każdą akcję, ? 02.09.2014 ? nabycie 20 sztuk akcji po cenie 0,64 PLN za każdą akcję, ? 02.09.2014 ? nabycie 100
sztuk akcji po cenie 0,60 PLN za każdą akcję, ? 02.09.2014 ? nabycie 250 sztuk akcji po cenie 0,62 PLN za każdą akcję, ? 03.09.2014 ? nabycie 200 sztuk akcji po cenie 0,65 PLN za każdą akcję, ? 04.09.2014 ? nabycie 568 sztuk akcji po cenie 0,65 PLN za każdą akcję, ? 04.09.2014 ? nabycie 832 sztuk akcji po cenie 0,67 PLN za każdą akcję, ? 08.09.2014 ? nabycie 1000 sztuk akcji po cenie 0,80 PLN za każdą akcję, ? 15.12.2014 ? nabycie 4000 sztuk akcji po cenie 0,53 PLN za każdą akcję, ? 19.12.2014 ? nabycie 100 sztuk akcji po cenie 0,47 PLN za każdą akcję. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw