Trwa ładowanie...
d1jeotf

INVICO - Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem branżowym (8/2015) - EBI

INVICO - Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem branżowym (8/2015)

Share
d1jeotf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego z inwestorem branżowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invico Spółka Akcyjna w Tarnowskich Górach (?Invico?, ?Spółka?) informuje, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2014 oraz 3/2015, że w dniu 26 marca 2015 roku otrzymał podpisany List Intencyjny (tzw. ?Letter of Intent?) zawarty pomiędzy Invico, a zagranicznym podmiotem z branży producentów folii wysokojakościowej Metalvuoto S.p.A (?Metalvuoto?, ?Inwestor?) z siedzibą w Roncello, Włochy. Zawarcie Listu Intencyjnego jest efektem prowadzonych w tym roku rozmów z Inwestorem w zakresie strategicznej kooperacji Spółki i Inwestora wspartej jego kapitałowym zaangażowaniem się w Spółkę. List Intencyjny potwierdza zainteresowanie Metalvuoto S.p.A zawarciem Umowy Inwestycyjnej i otwiera drogę do rozpoczęcia przez niego procesu badania Spółki (?due diligence?), który ma być przeprowadzony do 30 kwietnia 2015r.. List intencyjny ma charakter niezobowiązujący (tzw. ?non-binding agreement?), jednakże strony Listu Intencyjnego potwierdziły wolę doprowadzenia do skutecznego porozumienia w przedmiocie wzajemnej
kooperacji i inwestycji Inwestora w Invico . Firma Metalvuoto jest włoskim producentem folii powlekanych oraz metalizowanych. Posiada niezbędne do działania w tej branży know-how, innowacyjne technologie i bogate doświadczenie. Inwestor ten ma globalny zasięg działania oraz jego zamiarem jest zwiększenie mocy produkcyjnych w nowych lokalizacjach/regionach Europy. W opinii Zarządu kooperacja z Metalvuoto doprowadziłoby do bardzo silnej, natychmiastowej synergii korzystnej dla obu stron oraz do znacznego przyspieszenia realizowanych planów rozwoju i ekspansji rynkowej Invico. Bardzo duże znaczenie w tej kwestii mają posiadane przez obie firmy dopasowane do siebie innowacyjne technologie w zakresie powlekania folii. Biorąc pod uwagę opisane powyżej okoliczności informujemy jednocześnie o wydłużeniu okresu prowadzenia procesu pozyskania inwestora branżowego dla Spółki do 30 kwietnia br. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Kolmasiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

Podziel się opinią

Share
d1jeotf
d1jeotf