Trwa ładowanie...
d1duxwc
espi

INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (32/2010)

INVISTA S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. (32/2010)
Share
d1duxwc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVISTA SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Macieja Jacenko - Członka Zarządu Emitenta dokonane w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.Treść przekazanych informacji podlegająca publikacji jest następująca:1.Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do przekazania informacji: Maciej Jacenko2.Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem:Osoba wskazana w pkt 1 jest członkiem zarządu emitenta.3.Firma (nazwa) podmiotu dokonującego zbycia lub nabycia instrumentu finansowego:Osoba wskazana w pkt 14.Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja:akcje INVISTA S.A. ISIN PLECMNG0019.5.Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, 29 grudnia 2010 r.6.Opis transakcji: 22.12.2010 sprzedaż 1.000.000 akcji po cenie 0,45 zł za jedną akcję.7.Miejsce transakcji: Warszawa8.Tryb zawarcia transakcji: transakcje poza rynkiem regulowanym9.Inne uwagi: brak | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVISTA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowińska 22 lok. 203
(ulica) (numer)
22 253 39 17 22 253 92 40
(telefon) (fax)
ecm@ecm.com.pl www.ecm.com.pl
(e-mail) (www)
526-24-83-290 016448159
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2010-12-30 Maciej Jacenko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1duxwc

Podziel się opinią

Share
d1duxwc
d1duxwc