Trwa ładowanie...
d2093t3
espi

INVISTA S.A. - Zawiadomienie osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o transakcji na akc...

INVISTA S.A. - Zawiadomienie osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o transakcji na akcjach Invista S.A. dokonanej przez podmiot blisko związany. (31/2010)
Share
d2093t3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
INVISTA S.A.
Temat
Zawiadomienie osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o transakcji na akcjach Invista S.A. dokonanej przez podmiot blisko związany.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2010 z dnia 30 grudnia 2010, w sprawie zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów, Zarząd INVISTA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. otrzymał w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa) zawiadomienie od p. Cezarego Nowosada?Prezesa Zarządu Spółki, w którym poinformował on o dokonaniu przez IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS)- podmiot blisko z nim związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy następujących transakcji na akcjach Spółki:1)w dniu 22 grudnia 2010 r. IPO DS nabyło 1.000.000 akcji Emitenta po cenie 0,45 zł za akcję,2)w dniu 23 grudnia 2010 r. IPO DS zbyło 750.000 akcji Emitenta po cenie 0,46 zł za akcję.Transakcje dokonane zostały poza rynkiem regulowanym w trybie umów cywilnoprawnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVISTA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowińska 22 lok. 203
(ulica) (numer)
22 253 39 17 22 253 92 40
(telefon) (fax)
ecm@ecm.com.pl www.ecm.com.pl
(e-mail) (www)
526-24-83-290 016448159
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2010-12-30 Maciej Jacenko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2093t3

Podziel się opinią

Share
d2093t3
d2093t3