Trwa ładowanie...
d2wj15s

IPO - Zawarcie umów objęcia akcji serii D i E (13/2015) - EBI

IPO - Zawarcie umów objęcia akcji serii D i E (13/2015)

Share
d2wj15s

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 13 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów objęcia akcji serii D i E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CLEAN TECHNOLOGIES S.A. (wcześniej: IPO S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje o zakończeniu subskrypcji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 r. oraz o zakończeniu subskrypcji 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2015 r. Subskrypcja 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E miała miejsce w dniu 3 kwietnia 2015 r. W wyniku przeprowadzonej subskrypcji Spółka zawarła w dniu 3 kwietnia 2015 r. z jednym inwestorem (osobą prawną) umowę objęcia przez tego inwestora 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz umowę objęcia przez tego inwestora 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Cena emisyjna 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosła 0,10 zł za każdą akcję serii D i E. W
ofercie prywatnej 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E nie uczestniczyli subemitenci. Emisja 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E związana jest z zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procedury scalenia akcji Spółki w proporcji 20 do 1 (tj. połączenia 20 dotychczasowych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł w jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł) i ma na celu doprowadzenie do takiej ilości akcji serii D i E, aby była ona podzielna przez liczbę 20. Koszty emisji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E wyniosły ok. 750 zł, na które składały się wyłącznie koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 22.708 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.713 akcji zwykłych na okaziciela serii E wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a
po rejestracji koszty te zostaną rozliczone z kapitału zapasowego. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Mariusz Chłopek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wj15s

Podziel się opinią

Share
d2wj15s
d2wj15s