Trwa ładowanie...
d3807cb
d3807cb
espi

IPOPEMA - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego (16/2010)

IPOPEMA - Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego (16/2010)
Share
d3807cb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach realizowanego w Spółce Programu Motywacyjnego objętych zostało 413.748 akcji zwykłych imiennych serii C. Akcje te wyemitowane zostały w ramach kapitału warunkowego (na podstawie uchwały nr 3 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zdnia 5 grudnia 2007 roku, z późn. zm.) z puli 1.166.667 akcji nowej emisji serii C wyodrębnionej w ramach Programu Motywacyjnego jako Plan Opcyjny I, w którym uczestniczą członkowie zarządu spółki zależnej?IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednostkowa cena emisyjna wszystkich akcji w ramach Planu Opcyjnego I wynosi 0,47 zł.W związku z powyższym zmianie ulega wysokość kapitału zakładowego Spółki, który wynosi obecnie 2.934.230,10 zł (dotychczas 2.892.855,30 zł) i dzieli się na 29.342.301 akcji, w tym 28.928.553 dotychczas wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela (tj. 7.000.000 akcji serii A, 21.571.410 akcji serii B i 357.143 akcji serii C) oraz 413.748 akcji
zwykłych imiennych serii C, przy czym zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Spółki, akcje serii C z chwilą ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ulegają zamianie na akcje na okaziciela.Spółka wystąpi ze stosownymi wnioskami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych o rejestrację ww. akcji serii C oraz ich wprowadzenie do obrotu giełdowego, przy czym na mocy umów zawartych ze Spółką (analogicznych do umów o "lock-up", o których Spółka informowała w prospekcie emisyjnym z dnia 6 maja 2009) akcje te objęte są zakazem zbywania do dnia 25 maja 2011 r. włącznie (tj. do końca okresu 2 lat od daty debiutu Spółki na Giełdzie).Łącznie, w ramach Planu Opcyjnego I objętych zostało dotychczas 770.891 akcji serii C, w tym 413.748 akcji, o którym mowa w niniejszym raporcie oraz 357.143 akcje objęte w roku ubiegłym, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2009 z dnia 1 września 2009 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPOPEMA SECURITIES SA
(pełna nazwa emitenta)
IPOPEMA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-851 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WALICÓW 11
(ulica) (numer)
022/236-92-00 022/236-92-82
(telefon) (fax)
ipopema@ipopema.pl www.ipopema.pl
(e-mail) (www)
527-246-81-22 140086881
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-30 Aleksandra Radziak Asystentka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3807cb

Podziel się opinią

Share
d3807cb
d3807cb