Trwa ładowanie...
d89ax3d

IPOPEMA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (1/2012)

IPOPEMA S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. (1/2012)

Share
d89ax3d

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IPOPEMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IPOPEMA Securities S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku: 1. jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 r. ? 20 marca 2012 r. 2. raport za I kwartał 2012 r. ? 10 maja 2012 r. 3. raport za I półrocze 2012 r. ? 23 sierpnia 2012 r. 4. raport za III kwartał 2012 r. ? 8 listopada 2012 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, że ww. raporty kwartalne oraz półroczny, stanowić będą rozszerzone skonsolidowane raporty okresowe odpowiednio za I i III kwartał br. oraz I półrocze br. i zawierać będą również skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany okres. Zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Spółka nie będzie natomiast przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2012 r. | | | | | | | | | |
|

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

| | | IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IPOPEMA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-851 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waliców | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 236 92 00 | | (22) 236 92 82 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ipopema@ipopema.pl | | www.ipopema.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-24-68-122 | | 140086881 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d89ax3d

Podziel się opinią

Share
d89ax3d
d89ax3d