Trwa ładowanie...
d1t5r78
d1t5r78
espi

IQ MEDICA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Waln...

IQ MEDICA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Walnym Zgrmadzeniu akcjonariuszy IQ MEDICA SA w dniu 24 sierpnia 2012 (17/2012)
Share
d1t5r78
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-26
Skrócona nazwa emitenta
IQ MEDICA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadjących co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczjanym Walnym Zgrmadzeniu akcjonariuszy IQ MEDICA SA w dniu 24 sierpnia 2012
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IQ MEDICA SA informuje, że jedynym akcjonariuszem posiadającym conajmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 24 sieprnia 2012 r był Makr Holding SA z siedzibą w Warszawie , posiadający 1800000 ( jeden milion osiemset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 3800000 (trzy miliony osiemset tysięcy) akcji co stanowi 47,37% ( czterdziedzieści siedem i trzydzieści siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki , dysponujący 2000000 ( dwoma milionami) głosów na ogólna liczbę 4000000 (cztery miliony) głosów , co stanowi 50,00 % (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów Spółki na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IQ MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IQ MEDICA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-511 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 21
(ulica) (numer)
+48 22 872 01 61 +48 22 872 02 45
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1132645421 140781115
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1t5r78

Podziel się opinią

Share
d1t5r78
d1t5r78