Trwa ładowanie...
d47g1nt

IQ PARTNERS S.A. - Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Spółce (16/2011)

IQ PARTNERS S.A. - Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Spółce (16/2011)

Share
d47g1nt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IQ PARTNERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów w Spółce | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka) informuje, o otrzymaniu w dniu 21 grudnia 2011 roku zawiadomienia od akcjonariusza Spółki o następującej treści: "Działając w imieniu i na rzecz Azaraco Ltd. wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki na Cyprze pod numerem HE 260995 ze swoim zarejestrowanym biurem 5 Strati Myrivili Street, Strovolos, P.C. 2046, Nicosia, Cypr (dalej "Azaraco) ? na podstawie pełnomocnictwa z 27 stycznia 2010 roku ? zawiadamiam w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o tym, że: a) w dniu 16 grudnia 2011 roku Azaraco zbyło 1.115.000 (jeden milion sto piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki IQ Partners S.A. (dalej "Spółki") stanowiących 4,99% udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; zbycia dokonano poprzez zawarcie transakcji pakietowej, b) w
dniu 19 grudnia 2011 roku Azaraco zbyło126.000 (sto dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,56% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; zbycia dokonano poprzez zawarcie transakcji na rynku regulowanym w trakcie sesji giełdowej. Przed zbyciem Azaraco posiadało 3.677.338 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji Spółki, które stanowiły 16,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 3.677.338 głosów, tj. 16,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższych transakcji Azaraco posiada 2.436.338 (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta trzydzieści osiem) akcji Spółki, które stanowią 10,90% jej kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 2.436.338 głosów, tj. 10,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie informuję, iż nie występują podmioty zależne od Azaraco posiadające akcje Spółki." | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47g1nt

| | | IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IQ PARTNERS S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 225670000 | | 225670001 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@iqpartners.pl | | www.iqpartners.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-268-28-30 | | 141064373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2011-12-21 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47g1nt

Podziel się opinią

Share
d47g1nt
d47g1nt