Trwa ładowanie...
d24ufsu

IZOSTAL S.A. - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki. (1 ...

IZOSTAL S.A. - Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki. (19/2015)

Share
d24ufsu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Uchwalenie przez Radę Nadzorczą Izostal S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że obradująca w dniu 3 września 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu zawiera zmianę § 1 pkt. 3 dokonaną na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2015 roku (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 12/2015 w dniu 14 kwietnia 2015 roku). Treść § 1 pkt. 3 Statutu Spółki przed dokonaniem zmiany: ?Siedzibą Spółki jest miasto Zawadzkie.? Treść § 1 pkt. 3 Statutu Spółki po dokonaniu zmiany: ?Siedzibą Spółki jest miasto Kolonowskie.? Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust 1 pkt 2 lit b) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem Członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
ZAL192015STATUTTEKSTJEDNOLITY03092015.pdf TEKST JEDNOLITY STATUTU IZOSTAL S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 47-113 | | Kolonowskie | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Opolska | | 29 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 77 405 65 00 | | +48 77 405 65 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2015-09-03 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24ufsu

Podziel się opinią

Share
d24ufsu
d24ufsu