Trwa ładowanie...
d4fiq4o
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (3/2013)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. (3/2013)

Share
d4fiq4o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka)
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2011 informuje, że w dniu 30 stycznia 2013 roku zawarł z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000 tys. PLN. W wyniku zawarcia aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 31 stycznia 2013 roku na 30 stycznia 2014 roku. Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie. W związku z zawarciem aneksu Spółka może przez kolejny rok korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do łącznej wysokości 10.000 tys. PLN. Kredyt może być wykorzystywany w walucie PLN i EUR. Podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu nie uległo zmianie i jest nim zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 6.000 tys. PLN (RB 45/2012). Spółka informowała o w/w umowie kredytowej (RB 55/2011) w związku z tym, iż zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy,
którego wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2013-01-31 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fiq4o

Podziel się opinią

Share
d4fiq4o
d4fiq4o