Trwa ładowanie...
d4fmaev

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Impexrur S.A. (7/2012)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie znaczącej umowy z Impexrur S.A. (7/2012)

Share
d4fmaev

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy z Impexrur S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 24 stycznia 2012 roku Izostal S.A. (sprzedający) zawarł kolejną transakcję sprzedaży izolowanych rur stalowych z firmą Impexrur S.A. z siedzibą w Sanoku (kupujący). W wyniku zawartej transakcji łączna wartość umów kupna/sprzedaży zawartych przez Spółkę z firmą Impexrur S.A. od dnia 28 kwietnia 2011 (raport bieżący nr 29/2011) przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 18.975.624,59 PLN (netto). W wyżej wymienionym okresie umową o największej wartości była transakcja sprzedaży izolowanych rur stalowych zawarta w dniu 28 października 2011 roku, o wartości 7.304.000,00 PLN netto. Warunki zawartej transakcji nie przewidują kar umownych i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Zawarte w wyżej wymienionym okresie transakcje z firmą Impexrur S.A. spełniają kryterium znaczącej umowy ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2012-01-24 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fmaev

Podziel się opinią

Share
d4fmaev
d4fmaev