Trwa ładowanie...
d3w54ik
espi
13-11-2014 17:32

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

Share
d3w54ik
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 155 219 258 409 37 131 61 189
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 120 613 201 132 28 852 47 626
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 34 607 57 278 8 278 13 563
Koszty sprzedaży 12 858 13 880 3 076 3 287
Koszty ogólnego zarządu 12 675 15 557 3 032 3 684
Zysk (strata) ze sprzedaży 31 227 31 764 7 470 7 521
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 364 35 928 7 503 8 507
Zysk (strata) brutto 9 901 9 581 2 368 2 269
Podatek dochodowy 1 880 2 164 450 512
Zysk (strata) netto 8 020 7 417 1 919 1 756
Aktywa razem 1 453 394 1 414 895 348 077 335 577
Aktywa trwałe 847 619 931 032 202 998 220 817
Aktywa obrotowe 605 775 483 864 145 078 114 760
Pasywa razem 1 453 394 1 414 895 348 077 335 577
Kapitał własny 630 772 511 073 151 065 121 214
Zobowiązania długoterminowe 505 648 616 208 121 099 146 149
Zobowiązania krótkoterminowe 316 974 287 614 75 913 68 215
Dane Jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 153 390 226 511 36 693 53 636
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 125 536 179 196 30 030 42 432
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 854 47 315 6 663 11 204
Koszty sprzedaży 12 092 13 535 2 893 3 205
Koszty ogólnego zarządu 9 202 11 186 2 201 2 649
Zysk (strata) ze sprzedaży 4 330 27 112 1 036 6 420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 307 29 758 2 226 7 046
Zysk (strata) brutto -5 592 8 900 -1 338 2 108
Podatek dochodowy 316 1 801 76 427
Zysk (strata) netto -5 908 7 099 -1 413 1 681
Aktywa razem 1 220 752 1 302 721 292 361 308 973
Aktywa trwałe 811 512 850 381 194 351 201 689
Aktywa obrotowe 409 241 452 340 98 010 107 284
Pasywa razem 1 220 752 1 302 721 292 361 308 973
Kapitał własny 636 458 528 887 152 427 125 439
Zobowiązania długoterminowe 368 173 506 244 88 175 120 068
Zobowiązania krótkoterminowe 216 121 267 590 51 759 63 466
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skrócone skonsolidowane Sprawozdanie za IIIQ2014.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie J.W. Construction Holding S.A. za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w54ik

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Radzymińska 326 | | 326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22-77-17-708 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | jwconstruction.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2014-11-13 Magdalena Starzyńska Członek Zarządu
2014-11-13 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w54ik
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3w54ik