Trwa ładowanie...
d37fxry
d37fxry
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r....

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r. (7/2014)
Share
d37fxry
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1538, ze zmianami) ("Ustawa o ofercie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie, które zostały przekazane do publicznej wiadomości w roku 2013. W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością część informacji zawartych w raportach wymienionych w załączonym zestawieniu może być nieaktualna na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że oryginały raportów zawierających informacje bieżące, okresowe i poufne znajdują się w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326. Wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.jwconstruction.com.pl
Załączniki
Plik Opis
Zestawienie raportów przekazanych w 2013 r..pdf Wyaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
d37fxry

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2014-04-10 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37fxry

Podziel się opinią

Share
d37fxry
d37fxry