Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

JAGO - Informacje o stanie posiadania (48/2011)

JAGO - Informacje o stanie posiadania (48/2011)
Share
d2j5q0m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JAGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o stanie posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Firmy Handlowej JAGO SA (JAGO) informuje iż w dniu 21 lipca 2011 roku otrzymał od Pani Elżbiety Sjoblom informację o zmianie stanu posiadania akcji JAGO, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego JAGO o kwotę 2.000.000 złotych poprzez emisję 2.000.000 akcji. Pani Elżbieta Sjoblom posiada bezpośrednio 7.000.000 akcji JAGO, uprawniających do 7.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu JAGO, co odpowiada 15,084% kapitału zakładowego JAGO oraz 15,084% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu JAGO oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze z o.o., 2.000.000 akcji JAGO (objętych w wyniku podniesienia kapitału), uprawniających do 2.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu JAGO, co odpowiada 4,309% kapitału zakładowego JAGO oraz 4,309% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu JAGO, tj. łącznie Pani Elżbieta Sjoblom posiada 9.000.000 akcji JAGO, uprawniających do 9.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu JAGO, co odpowiada 19,39% kapitału zakładowego JAGO oraz 19,39% ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu JAGO. W okresie kolejnych 12 miesięcy Pani Elżbieta Sjoblom rozważa zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065 Krzeszowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daszyńskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
012 2588600 012 2588620
(telefon) (fax)
jago@jago.com.pl www.jago.com.pl
(e-mail) (www)
6770011787 350026280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m