Trwa ładowanie...
d4ak3q1
espi

JAGO - Nabycie udziałów w spółce S1. (146/2010)

JAGO - Nabycie udziałów w spółce S1. (146/2010)
Share
d4ak3q1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 146 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
JAGO
Temat
Nabycie udziałów w spółce S1.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Firmy Handlowej JAGO SA informuje iż w dniu 29.12.2010 Emitent ("Kupujacy") zawarł z Panią Elżbietą Sjöblom zwaną dalej "Sprzedającym" umowę kupna 140.939 (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) udziałów w Spółce S1 sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gosppodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000311152 ("Udziały").Cena nabycia Udziałów, wyniosła 7.046.950,00 złotych (siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i zostanie przez Kupującego zapłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku poprzez dokonanie wzajemnego potrącenia powyższej wierzytelności z wierzytelnością wynikającą z umowy sprzedaży o której Emitent informował w raporcie nr 83/2009 z dnia 28.12.2009.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065 Krzeszowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daszyńskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
012 2588600 012 2588620
(telefon) (fax)
jago@jago.com.pl www.jago.com.pl
(e-mail) (www)
6770011787 350026280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ak3q1

Podziel się opinią

Share
d4ak3q1
d4ak3q1