Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg
espi

JAGO - Zmniejszenie stanu posiadania (32/2011)

JAGO - Zmniejszenie stanu posiadania (32/2011)
Share
duhzczg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JAGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 maja 2011 roku otrzymał od spółki Park Bronisze Sp. z o.o. ("Spółka") informację w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Firmy Handlowej "JAGO" S.A. ("JAGO"). Zmiana nastąpiła poprzez zbycie 1.950.000 akcji JAGO w transakcjach pakietowych zawartych w dniach: - 16 marca 2011 roku 1.000.000 akcji JAGO - 05 kwietnia 2011 roku 200.000 akcji JAGO - 28 kwietnia 2011 roku 150.000 akcji JAGO - 10 maja 2011 roku 100.000 akcji JAGO - 17 maja 2011 roku 500.000 akcji JAGO Razem 1.950.000 akcji Emitenta ("Transakcja") Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA JAGO nastąpiło w wyniku zbycia w dniu 17 maja 2011 roku 500.000 akcji JAGO. Przed Transakcją Spółka posiadała 4.000.000 akcji JAGO uprawniających do 4.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu
JAGO, co odpowiadało 9,00 % kapitału zakładowego JAGO oraz 9,00 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO. Po Transakcji Społka posiada 2.050.000 akcji JAGO uprawniających do 2.050.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, stanowiacych 4,62% kapitału zakładowego JAGO oraz 4,62% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO. W okresie kolejnych 12 miesięcy Spółka rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065 Krzeszowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daszyńskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
012 2588600 012 2588620
(telefon) (fax)
jago@jago.com.pl www.jago.com.pl
(e-mail) (www)
6770011787 350026280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Sylwester Wojtaczka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duhzczg

Podziel się opinią

Share
duhzczg
duhzczg