Trwa ładowanie...
dhwmzeu
espi

JAGO - Zmniejszenie stanu posiadania (77/2011)

JAGO - Zmniejszenie stanu posiadania (77/2011)
Share
dhwmzeu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JAGO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 1 grudnia 2011 roku otrzymał od akcjonariusza, Pani Elżbiety Sjöblom informację w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie bezpośredniego i pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Firmy Handlowej "JAGO" S.A. ("JAGO"). Zmiana liczby głosów nastąpiła poprzez przeprowadzenie w dniach 03 listopada - 30 listopada 2011 roku transakcji zbycia akcji JAGO na rynku regulowanym ("Transakcja"). Przed Transakcją Pani Elżbieta Sjöblom posiadała bezpośrednio 3.638.000 akcji JAGO uprawniających do 3.638.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, co odpowiadało 7,84 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 7,84 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjöblom jest podmiotem dominującym, 2.000.000 akcji JAGO
uprawniających do 2.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, co odpowiadało 4,30 % kapitału zakładowego JAGO oraz 4,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, tj. łącznie Pani Elżbieta Sjöblom posiadała 5.638.000 akcji JAGO uprawniających do 5.638.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, stanowiących 12,14 % kapitału zakładowego JAGO oraz 12,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO. Po Transakcji Pani Elżbieta Sjöblom posiada bezpośrednio 2.938.000 akcji JAGO uprawniających do 2.938.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, co odpowiada 6,33 % kapitału zakładowego JAGO oraz 6,33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną Park Bronisze sp. z o.o. w stosunku do której Pani Elżbieta Sjöblom jest podmiotem dominującym, 1.700.000 akcji JAGO uprawniających do 1.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, co odpowiada 3,66 % kapitału zakładowego JAGO oraz 3,66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, tj. łącznie Pani Elżbieta
Sjöblom posiada 4.638.000 akcji JAGO uprawniających do 4.638.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO, stanowiących 9,99 % kapitału zakładowego JAGO oraz 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO. W okresie kolejnych 12 miesięcy Pani Elżbieta Sjöblom rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu JAGO. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
JAGO Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-065 Krzeszowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Daszyńskiego 10A 10A
(ulica) (numer)
012 2588600 012 2588620
(telefon) (fax)
jago@jago.com.pl www.jago.com.pl
(e-mail) (www)
6770011787 350026280
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Grzegorz Winogradski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhwmzeu

Podziel się opinią

Share
dhwmzeu
dhwmzeu