Trwa ładowanie...
d3evbn6

Jasser: w 2013 r. w Polsce udzielono 20,6 mld zł pomocy publicznej

Łączna wartość pomocy publicznej udzielonej w 2013 r. w Polsce wyniosła 20,6 mld zł. W 2012 r. było to 22 mld zł - poinformował Adam Jasser, szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piątek w Sejmie.

Share
d3evbn6

Jasser przedstawił posłom raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom.

Jak mówił, w 2013 r. takiej pomocy udzielono 70 tys. przedsiębiorstw, a w przypadku pomocy de minimis było to 244 tys. firm, przede wszystkim drobnych przedsiębiorców. "Łączna wartość pomocy publicznej, której udzielono to 20,6 mld zł, w porównaniu z rokiem 2012, (gdy) ta pomoc wyniosła prawie 22 mld zł. Pomocy de minimis udzielono 6,1 mld zł, co stanowiło ponad 20 proc. całkowitej wartości pomocy, natomiast w 2012 r. było to 4,3 mld, co stanowiło 15 proc. całkowitej wielkości pomocy" - powiedział.

"Od 2011 r. wielkość udzielanej pomocy publicznej kształtuje się na podobnym poziomie, czyli ok. 21 mld zł. Natomiast jeśli chodzi o ogólny udział pomocy publicznej w relacji do PKB, to kontynuowana jest tendencja zniżkowa, która trwa od 2010 roku. W 2010 r. wartość pomocy publicznej w relacji do PKB to było 1,7 proc., w tej chwili jest to już tylko 1,3 proc." - dodał szef UOKiK.

d3evbn6

Wskazał, że od 2011 roku obserwowany jest wzrost pomocy prorozwojowej w całości udzielanej pomocy publicznej. "Chodzi tu przede wszystkim o regionalną pomoc inwestycyjną oraz pomoc na badania i rozwój. Pomoc prorozwojowa w 2013 roku to już łącznie 60 proc. ogólnej wartości pomocy publicznej. W 2012 roku (było to) 53 proc. (...) Rośnie wartość pomocy de minimis, czyli tej kierowanej przede wszystkim dla najmniejszych przedsiębiorców. Wynosiła 3,4 mld zł w 2011 r., w tej chwili 6,1 mld zł" - zaznaczył Jasser.

Poinformował też, że w ramach pomocy de minimis w 2013 r. 15 proc. całości udzielono w ramach projektu Banku Gospodarstwa Krajowego. "Projekt ten umożliwia dostęp do kapitału małym i średnim przedsiębiorcom, co zwłaszcza w czasie światowego kryzysu gospodarczego było bardzo istotne - zarówno żeby podtrzymać funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, ogólny wzrost gospodarczy, i miejsca pracy" - podkreślił.

Dodał, że w ramach pomocy publicznej (z wyłączeniem sektora transportu) w 2013 r. udzielono 16,6 mld zł pomocy, a w 2012 r. było to 18 md zł. "Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach poprzednich, ulgi podatkowe i dotacje. Najwięcej pomocy, podobnie też jak w roku poprzednim, udzielił prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 3,2 mld zł. Najwięcej udzielono pomocy regionalnej - 9 mld zł - głównie z przeznaczeniem na wspieranie nowych inwestycji. Tu największej pomocy o tym przeznaczeniu udzielili prezes PARP, marszałkowie województw i organy skarbowe" - powiedział.

Zaznaczył, że w 2013 r. najwięcej pomocy otrzymały m.in. sektory wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, działalność ochroniarską, produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, produkcją wyrobów metalowych. "Największymi beneficjentami była Spółka Restrukturyzacji Kopalń, PGE Górnictwo i Energetyka, Telewizja Polska oraz Polskie LNG" - powiedział szef UOKiK.

d3evbn6

Dodał, że w sektorze transportu w 2013 r. udzielono 4 mld zł pomocy publicznej, ponad 300 mln zł więcej, niż w roku poprzednim. "55 proc. tej kwoty przyznano spółkom kolejowym, natomiast 20 proc. głównie przewoźnikom autobusowym. Cała pomoc w sektorze transportu lądowego, w tym kolejowego (...) została udzielona w formie rekompensaty za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Znaczną pomoc otrzymały również porty lotnicze - 600 mln zł" - podał.

Raport ten marszałek Sejmu skierował do komisji gospodarki. Komisja - jak powiedział w piątek po wystąpieniu Jassera jej sprawozdawca poseł PO Krzysztof Gadowski - rekomenduje jego przyjęcie.

d3evbn6

Podziel się opinią

Share
d3evbn6
d3evbn6