Trwa ładowanie...
d413h7z

JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o powołaniu członków Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. (11/2015)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Informacja o powołaniu członków Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. (11/2015)

Share
d413h7z

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powołaniu członków Zarządu JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: Spółka)
, działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 27 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę o powołaniu od dnia 30 marca 2015 roku Pani Reginy Biskupskiej i Pana Sławomira Siedlarskiego na członków Zarządu Spółki wspólnej kadencji. Pani Regina Biskupska nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Regina Biskupska nie jest wpisana do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Sławomir Siedlarski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Sławomir Siedlarski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Zarządu Spółki JHM DEVELOPMENT S.A., z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia, w załączeniu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Regina Biskupska - CV.pdf | Regina Biskupska ? CV | | | | | | | | | |
| | Sławomir Siedlarski - CV.pdf | Sławomir Siedlarski ? CV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | DEWELOPERZY (DEW) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (46) 833 95 89 | | +48 (46) 833 61 28 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevellopment.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8361812427 | | 100522155 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2015-03-27 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d413h7z

Podziel się opinią

Share
d413h7z
d413h7z