Trwa ładowanie...
d42gsyk
d42gsyk
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki (47/2014)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki (47/2014)
Share
d42gsyk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. ("Emitent") informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 listopada 2014 r. wydał postanowienie, na mocy którego w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dokonał wpisu zmian Statutu Emitenta powziętych uchwałą nr 3/11/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności dla przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje dotychczasowe oraz nowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Emitenta, a także treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Zmiany Statutu Spółki.pdf Zmiany Statutu Spółki
Statut Spółki.pdf Tekst jednolity Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JHM DEVELOPMENT S.A. DEWELOPERZY (DEW)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
+48 (46) 833 95 89 +48 (46) 833 61 28
(telefon) (fax)
sekretariat@jhmdevelopment.pl www.jhmdevelopment.pl
(e-mail) (www)
8361812427 100522155
(NIP) (REGON)
d42gsyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-11-21 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42gsyk

Podziel się opinią

Share
d42gsyk
d42gsyk