Trwa ładowanie...
d3zzjb9
d3zzjb9
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Umowa kredytowa (9/2012)

JHM DEVELOPMENT S.A. - Umowa kredytowa (9/2012)
Share
d3zzjb9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach (dalej: Emitent), na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 22 maja 2012 roku została zawarta z Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu (dalej: Bank), umowa kredytu inwestycyjnego w walucie polskiej, w ramach której Bank udzieli Emitentowi kredytu inwestycyjnego do maksymalnej kwoty 19.200.000,00 złotych na poniższych warunkach: 1) okres kredytowania: od podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. 2) cel kredytowania: refinansowanie kosztów zabudowy nieruchomości położonych w Skierniewicach przy ul. Trzcińskiej i Rumi przy ul. Dębogórskiej 3) termin wykorzystania: do 22 czerwca 2012 r. 4) warunki wykorzystania: wykorzystanie kredytu nastąpi w walucie polskiej; w formie
jednego wykorzystania, 5) spłata kredytu została zabezpieczona: - hipoteką łączną do kwoty 28.800.000,00 złotych na Nieruchomościach, ustanowioną na zabezpieczenie wierzytelności Emitenta na rzecz Banku - zastawami rejestrowymi oraz zastawami finansowymi na rachunkach w Banku - pełnomocnictwem do rachunków bankowych Emitenta w Banku - cesją praw z tytułu: a) umów ubezpieczenia zawartych przez Emitenta w związku z wyodrębnieniem i sprzedażą lokali mieszkalnych b) umów sprzedaży c) kontraktu budowlanego, w tym w szczególności w zakresie dotyczącym wszelkich gwarancji dobrego wykonania kontraktu udzielonych przez Generalnych Wykonawców - poręczeniem Kredytu Inwestycyjnego przez MIRBUD S.A. do kwoty stanowiącej 150% maksymalnej kwoty Kredytu Inwestycyjnego, tj. do kwoty 28.800.000,00 złotych w oparciu o umowę poręczenia - podporządkowaniem pożyczek udzielonych Emitentowi przez MIRBUD S.A. dokonane w oparciu o umowę podporządkowania; - oświadczeniem Emitenta oraz MIRBUD S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
6) oprocentowanie : oprocentowanie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej ? stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Banku (WIBOR 3M + marża Banku), 7) spłata odsetek: miesięcznie, 8) spłata kapitału: w ratach co pół roku, pierwsza rata do 31 grudnia 2012 roku, ostatnia rata płatna do 30 czerwca 2014 r. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JHM DEVELOPMENT S.A. DEWELOPERZY (DEW)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
+48(46) 833 95 89 +48(46) 833 61 28
(telefon) (fax)
sekretariat@jhmdevelopment.pl www.jhmdevelopment.pl
(e-mail) (www)
8361812427 100522155
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zzjb9

Podziel się opinią

Share
d3zzjb9
d3zzjb9