Trwa ładowanie...
dfv7ixr
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów n...

JHM DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu JHM DEVELOPMENT S.A. (15/2011)

Share
dfv7ixr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu JHM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. informuje, że w dniu 02.12.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od GEMBALA HOLDINGS LTD z siedzibą w Nikozji na Cyprze o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. (Emitent). W treści zawiadomienia przekazano, iż zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zawarcia następujących transakcji sprzedaży akcji Emitenta: 1.W dniu 28 listopada 2011r sprzedaż 5.799.390 akcji w ramach transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. W dniu 30 listopada 2011r sprzedaż 1.046.753 akcji w ramach transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przed zmianą udziału Spółka GEMBALA HOLDINGS LTD posiadała 6.846.753 akcji Emitenta uprawniających do 6.846.753 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło
5,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów. Na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia Spółka GEMBALA HOLDINGS LTD posiada 610 akcji Emitenta uprawniających do 610 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowił 0,0005% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i w ogólnej liczbie głosów. W zawiadomieniu wskazano, że nie istnieją podmioty zależne w stosunku do Spółki GEMBALA HOLDINGS LTD posiadające akcje Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfv7ixr

| | | JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JHM DEVELOPMENT S.A. | | DEWELOPERZY (DEW) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 96-100 | | SKIERNIEWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | UNII EUROPEJSKIEJ | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48(46) 833 95 89 | | +48(46)833 61 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@jhmdevelopment.pl | | www.jhmdevelopment.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8361812427 | | 100522155 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Halina Mirgos Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfv7ixr

Podziel się opinią

Share
dfv7ixr
dfv7ixr