Trwa ładowanie...
d3hkizs
espi

JSW S.A. - Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - uzupełnienie (33/2 ...

JSW S.A. - Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - uzupełnienie (33/2014)

Share
d3hkizs

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji - uzupełnienie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 06.08.2014 r. dotyczącego emisji obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 01.12.2014 r. otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Pszczynie o wpisie hipotek na dwóch nieruchomościach będących własnością Spółki, stanowiących część zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu Spółki ? Kopalni Węgla Kamiennego (?KWK?) ?Pniówek? w Pawłowicach. Hipoteka została ustanowiona na rzecz administratora hipoteki tj. ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach, tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń pieniężnych należnych obligatariuszom wobec Emitenta, wynikających z tytułu emisji obligacji do łącznej sumy 1.050.000.000 zł z tytułu emisji transzy (PLN) oraz do łącznej sumy 245.625.000 USD (823.310.437,50 zł wg średniego kursu NBP z dnia 01.12.2014 r.) z tytułu emisji transzy (USD). Przedmiotowy wpis rozpoczął proces ustanowienia zabezpieczeń obligacji, o
których mowa w raporcie bieżącym nr 26/2014 w formie hipotek łącznych dla 222 nieruchomości o ogólnej powierzchni 893 ha, będących przedmiotem własności lub wieczystego użytkowania Spółki, wchodzących w skład zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki w postaci KWK ?Knurów-Szczygłowice? oraz ?Pniówek?, których łączna wartość rynkowa wynosi 584,8 mln zł. Niezależnie od wpisu hipotek, o których mowa powyżej, dla zabezpieczenia wyemitowanych obligacji Spółka podjęła działania związane z ustanowieniem zabezpieczeń w innych formach. W związku z tym Spółka złożyła wnioski o ustanowieniu zastawów rejestrowych: a) na aktywach ruchomych KWK ?Knurów-Szczygłowice? i ?Pniówek?, których łączna wartość rynkowa wynosi 750,2 mln zł, b) na wierzytelnościach z trzech umów handlowych, z których dwie zostały opisane w raportach bieżących nr 41/2012 i 22/2013, a ich łączna wartość w skali roku wynosi 416 mln zł oraz innej umowie handlowej o wartości w skali roku wynoszącej 59,6 mln EURO (249,1 mln zł wg średniego kursu NBP z
dnia 01.12.2014 r.) c) na rachunkach bankowych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2014-12-02 Robert Kozłowski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hkizs

Podziel się opinią

Share
d3hkizs
d3hkizs