Trwa ładowanie...
d4edhus
espi

JSW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projektyuchwał (11...

JSW S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projektyuchwał (11/2012)

Share
d4edhus
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW S.A., projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 i 402(1) § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) ("KSH") oraz § 22 ust. 1 Statutu Spółki, na dzień 27 lutego 2012 roku, na godzinę 13:00, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Sali balowej (Copernicus I, II) Hotelu The Westin Warsaw przy Alei Jana Pawła II 21 w Warszawie, 00-854 Warszawa. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Zał1Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
Zał2Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał w tym zmiany proponowane w Statucie Spółki wraz z tekstem jednolitym Statutu Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2012-01-31 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edhus

Podziel się opinią

Share
d4edhus
d4edhus