Trwa ładowanie...
d2ufhka

JSW S.A. - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji JSW S.A. serii A i B ? raport uzupełniaj...

JSW S.A. - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji JSW S.A. serii A i B ? raport uzupełniający (10/2012)

Share
d2ufhka

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji JSW S.A. serii A i B ? raport uzupełniający | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów związanych z przeprowadzoną ofertą, Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") uzupełnia informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej ("Oferta") akcji Spółki zawarte w raporcie nr 17/2011 z 15 lipca 2011 roku. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty: Łączna wysokość kosztów poniesionych w związku z Ofertą wynosi: 13 774 727,70 zł (kwota ta nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Skarb Państwa) i dzieli się na następujące grupy kosztów: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2 497 458,94 zł, b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 9 790 160,52 zł, d) promocja oferty: 1 487 108,24 zł. Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych w pkt. 12 w księgach rachunkowych Spółki: koszty przeprowadzenia Oferty stanowią
koszty okresu. Wskazanie sposobu ujęcia powyższych kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki: powyższe koszty obciążają wynik finansowy okresu. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,35 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Skarb Państwa. Podstawa prawna: § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

| | | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JSW S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-330 | | Jastrzębie-Zdrój | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 756 41 13 | | 32 756 26 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje@jsw.pl | | www.jsw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 633-000-51-10 | | 271747631 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Artur Wojtków Z-ca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej
2012-01-24 Dariusz Bernacki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

Podziel się opinią

Share
d2ufhka
d2ufhka