Trwa ładowanie...
d2gyhyh
d2gyhyh
espi

JSW S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. (18/2012)

JSW S.A. - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. (18/2012)
Share
d2gyhyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JSW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 marca 2012 roku powziął informację z Ministerstwa Gospodarki, które działając w imieniu Skarbu Państwa zawiadomiło, iż w związku z rozpoczętym w dniu 10 października 2011 r. procesem nieodpłatnego nabywania akcji Spółki od Skarbu Państwa przez uprawnionych pracowników Spółki na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego udziału Skarbu Państwa do poziomu 56,17 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień 18 stycznia 2012 r. Skarb Państwa posiadał łącznie 68.170.210 akcji Spółki, które stanowiły 57,18 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do wykonywania 68.170.210 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 57,18 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Według stanu na dzień 14 marca 2012 r. Skarb Państwa posiada 66.966.672 akcje
Spółki, które stanowią 56,17 % wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do wykonywania 66.966.672 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 56,17 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JSW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-330 Jastrzębie-Zdrój
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 4
(ulica) (numer)
32 756 41 13 32 756 26 71
(telefon) (fax)
relacje@jsw.pl www.jsw.pl
(e-mail) (www)
633-000-51-10 271747631
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2012-03-19 Tomasz Gawlik Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gyhyh

Podziel się opinią

Share
d2gyhyh
d2gyhyh