Trwa ładowanie...
d12wxpc
d12wxpc
espi

JUPITER NFI SA - Niespełnienie się warunków rozwiązujących umowy zbycia akcji własnych (55/2014)

JUPITER NFI SA - Niespełnienie się warunków rozwiązujących umowy zbycia akcji własnych (55/2014)
Share
d12wxpc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Niespełnienie się warunków rozwiązujących umowy zbycia akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Jupiter S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 informuje, że w związku z zarejestrowaniem połączenia Jupiter S.A. z Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A. , o którym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 53/2014, nie zostały spełnione warunki rozwiązujące umowy zbycia 2.174 niezdematerializowanych akcji zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda serii D, wyemitowanych przez JUPITER S.A., stanowiących 0,002% w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu JUPITER S.A. , zawartej pomiędzy Spółką (Zbywcą), a KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Nabywcą). Zatem KCI Development sp. z o.o. nabyło akcje Emitenta na podstawie w/w umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)
d12wxpc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-10-16 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wxpc

Podziel się opinią

Share
d12wxpc
d12wxpc