Trwa ładowanie...
d1i9gqn
d1i9gqn
espi

JUPITER NFI SA - Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu weksli (54/2014)

JUPITER NFI SA - Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu weksli (54/2014)
Share
d1i9gqn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-16
Skrócona nazwa emitenta
JUPITER NFI SA
Temat
Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu weksli
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd JUPITER S.A. w nawiązaniu do raportów bieżących nr 33/2014, 36/ 2014, 44/2014 oraz 50/2014 informuje, że w związku z zarejestrowaniem połączenia Jupiter S.A. z Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? Rybitwy ? S.K.A. (spółka przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Jupiter S.A, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 53/2014, wygasło zobowiązanie JUPITER S.A. z tytułu wyemitowanych weksli inwestycyjnych, o których mowa w w/w raportach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
JUPITER NFI SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
012 632 13 50 012 637 71 80
(telefon) (fax)
jupiter@jupiter-nfi.pl www.jupiter-nfi.pl
(e-mail) (www)
5251347554 011124742
(NIP) (REGON)
d1i9gqn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-10-16 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1i9gqn

Podziel się opinią

Share
d1i9gqn
d1i9gqn