Trwa ładowanie...
deot9gd
espi

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (22/2014)

JWW INVEST S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (22/2014)

Share
deot9gd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-02
Skrócona nazwa emitenta
JWW INVEST S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd JWW Invest S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 01 grudnia 2014r. powziął informację od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, iż w dniu 24 listopada 2014r. podmiot przez niego kontrolowany JWW Investment Limited dokonał sprzedaży 228 100 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie jednostkowej 12,50 zł. Dnia 26 listopada 2014r. podmiot ten dokonał sprzedaży 227 500 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie jednostkowej 12,40 zł. Dnia 27 listopada 2014r. podmiot ten dokonał sprzedaży 213 250 szt. akcji zwykłych na okaziciela Emitenta po cenie jednostkowej 12,40 zł., a dnia 28 listopada 2014r. sprzedał 221 800 szt. akcji zwykłych na okaziciela po cenie jednostkowej 12,20 zł. Transakcje sprzedaży dokonane zostały na sesji zwykłej na rynku NewConnect. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 01 grudnia 2014 r., Katowice, Polska.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Maria Wcisło Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deot9gd

Podziel się opinią

Share
deot9gd
deot9gd