Trwa ładowanie...
dc90pme
espi

K2 INTERNET S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 roku. (3/2013)

K2 INTERNET S.A. - Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 roku. (3/2013)
Share
dc90pme
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do wiadomości publicznej w 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, przekazanych do publicznej wiadomości w roku kalendarzowym 2012. Informacje te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.k2.pl w sekcji "inwestorzy". Wykaz w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
załącznikdoRBnr3.2013.pdf Załącznik do RB nr 3/2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica) (numer)
+ 48 22 448 70 00 + 48 22 448 71 01
(telefon) (fax)
relacje@k2.pl www.k2.pl
(e-mail) (www)
951-19-83-801 016378720
(NIP) (REGON)
dc90pme

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Janusz Żebrowski
2013-01-15 Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc90pme

Podziel się opinią

Share
dc90pme
dc90pme