Trwa ładowanie...
duaf67h
gieŁda

Kalendarium rynku kapitałowego 13.10.2008-26.02.2009

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 13 PAŹDZIERNIKA

Teta - planowany przydział akcji serii J w wykonaniu...

Share
duaf67h
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 13 PAŹDZIERNIKA

Teta - planowany przydział akcji serii J w wykonaniu praw poboru; początek zapisów nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru;

duaf67h

WTOREK, 14 PAŹDZIERNIKA

Arcus - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C;

Bank Millennium - publikacja raportu za III kw.

ŚRODA, 15 PAŹDZIERNIKA

duaf67h

Eurofaktor - NZWA w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 oraz w sprawie podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności Pana Bogdana Fiszera za szkody wyrządzone spółce przy sprawowaniu zarządu;

NFI Midas - NWZA w sprawie pokrycia straty netto funduszu za 2007 r., oraz podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia funduszu;

Virtual Vision - pierwszy dzień zapisów w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D;

CZWARTEK, 16 PAŹDZIERNIKA

duaf67h

Impel - NWZA o skupie własnych akcji;

NFI Octavia - WZA w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007;

ZREMB-CHOJNICE - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w sprawie częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.06.2008r. dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie reprezentacji;

BBI Development NFI - WZA zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

  • Noble Bank - publikacja raportu okresowego za III kwartał 2008 r.,
duaf67h

PIĄTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

SSI - NWZA spółki w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 20 PAŹDZIERNIKA

PTR - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Fairfax Financial Holdings;

duaf67h

Nicolas Games - NWZA podzieli zysk netto za 2007 rok;

WTOREK, 21 PAŹDZIERNIKA

Teta - w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii J w wykonaniu prawa poboru - koniec przyjmowania zapisów na akcje serii J nieobjęte w ramach wykonywania praw poboru i przydział akcji;

ŚRODA, 22 PAŹDZIERNIKA

duaf67h

Teta - przydział akcji nie objętych w ramach wykonania prawa poboru i zamknięcie subskrypcji;

PIĄTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Betacom - planowany termin wypłaty 0,40 zł dywidendy na akcję;

Petrolinvest - NWZA w sprawie emisji akcji G, H, I i J;

WTOREK, 28 PAŹDZIERNIKA

ADS - NWZA w sprawie połączenia spółki ze spółką NIBRES - ADS Sp. z o.o.;

ZEG - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

Sfinks - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Bytom - zakończenie notowań akcji serii K;

ŚRODA, 29 PAŹDZIERNIKA

Karen - NWZA w sprawie zmian w Statucie spółki;

TP SA - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Virtual Vision - ostatni dzień zapisów w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D;

CZWARTEK, 30 PAŹDZIERNIKA

TVN - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

PIĄTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

  • Jago - NWZA w sprawie emisji 3.028.000 akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru;

Żurawie Wieżowe - NWZA dokona zmiany statutu spółki;

Yawal - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

Żywiec - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

PONIEDZIAŁEK, 3 LISTOPADA

Redan - NWZA w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;

WTOREK, 4 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z Praga Business Park;

Divicom - NWZA spółki;

CZWARTEK, 6 LISTOPADA

Kofola-Hoop - koniec zapisów na akcje 11.256.176 akcji spółki, dających nieco ponad 43 proc. głosów na WZA, po 43,20 zł za akcję;

BZ WBK - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Kredyt Bank - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

Bank Handlowy - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

PIĄTEK, 7 LISTOPADA

PKO BP - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał.

Virtual Vision - przydział akcji serii D;

ŚRODA, 12 LISTOPADA

Pekao - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

BPH - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

IDM SA - NWZA w sprawie buy-backu i uzupełnienia składu rady nadzorczej;

CZWARTEK, 13 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Lotos - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

  • Irena - NWZA w sprawie zmiany wynagrodzenia członków RN;

PIĄTEK, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

GTC - przedstawi raport finansowy za III kwartał.

PONIEDZIAŁEK, 17 LISTOPADA

Żywiec - NWZA;

  • Gino Rossi - NWZA w sprawie zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki.

WTOREK, 18 LISTOPADA

MCI Management - proponowany dzień ustalenia prawa poboru akcji s. I;

CZWARTEK, 20 LISTOPADA

Orzeł - NWZA w sprawie emisji do 46.000.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji do 16.700.000 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji do 33.400.000 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru;

PONIEDZIAŁEK, 24 LISTOPADA

Zakłady Odzieżowe Bytom - NWZA wybierze członka rady nadzorczej;

ŚRODA, 3 GRUDNIA

SAF - początek budowy księgi popytu na akcje spółki, potrwa do 5 grudnia;

PIĄTEK, 5 GRUDNIA

SAF - koniec budowy księgi popytu;

PONIEDZIAŁEK, 8 GRUDNIA

SAF - wstępny przydział akcji serii C w transzy dużych inwestorów i publikacja ceny emisyjnej;

WTOREK, 9 GRUDNIA

SAF - początek zapisów na akcje spółki w transzy dużych i małych inwestorów. Zapisy potrwają do 12 grudnia

PIĄTEK, 12 GRUDNIA

SAF - koniec zapisów na akcje spółki w transzy dużych i małych inwestorów;

WTOREK, 23 GRUDNIA

PTR - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Fairfax Financial Holdings;

CZWARTEK, 26 LUTEGO

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku. (PAP)

gsu/

duaf67h

Podziel się opinią

Share
duaf67h
duaf67h