Trwa ładowanie...
d58v8ij
zapowiedź
18-10-2010 06:03

Kalendarium rynku kapitałowego 18.10 - 22.12.2010

...

d58v8ij
d58v8ij

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 18.10 - 22.12.2010

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 18 PAŹDZIERNIKA

4fun Media - rozpoczęcie przyjmowana zapisów na akcje w ofercie spółki;

d58v8ij

PGE - wprowadzenie do obrotu 73.241.482 akcji serii C i 66.452.245 akcji serii D;

Ambra - ustalenie prawa do 0,30 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 3 listopada;

Nepentes - NWZA ws. dematerializacji akcji spółki;

TF SKOK - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Global Cash;

BBI Zeneris - WZA podzieli zysk netto za 2009 rok;

Asseco Poland - dzień prawa poboru akcji s. J;

Robyg - początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych (spółka oferuje do 39 mln akcji serii F);

d58v8ij

Agroton - początek budowy księgi popytu, oferta obejmuje 5,67 mln akcji;

Internet Group - wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł;

Pragma Inkaso - początek notowań na Catalyst obligacji na okaziciela serii A;

WTOREK, 19 PAŹDZIERNIKA

NKT Cables - NWZA spółki;

ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA

4fun Media - ostatni dzień przyjmowana zapisów na akcje w ofercie spółki;

d58v8ij

Relpol - NWZA ws. zmian w radzie nadzorczej spółki;

Robyg - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

CZWARTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

Agroton - początek budowy księgi popytu, oferta obejmuje 5,67 mln akcji ;

Fortuna Entertainment Group - zakończenie budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych zapisy inwestorów indywidualnych oraz publikacja ceny emisyjnej i przydział akcji;

d58v8ij

PIĄTEK, 22 PAŹDZIERNIKA

Centrum Klima - NWZA zmieni statut spółki;

Muza - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Agroton - do godz. 9.00 ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach, początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

SOBOTA, 23 PAŹDZIERNIKA

PKO BP - dzień ustalenia prawa do warunkowej 1,9 zł dywidendy;

d58v8ij

PONIEDZIAŁEK, 25 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - początek budowy księgi popytu. Potrwa do 26 października, do godziny 15.00;

Bogdanka - początek zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję. Wezwanie potrwa do 29 listopada;

Eurocash - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy a także w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

d58v8ij

Robyg - do tego dnia nastąpi przydział akcji spółki;

WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - koniec budowy księgi popytu, ustalenie ceny emisyjnej;

PCC Intermodal - NWZA w sprawie dalszego istnienia spółki;

eCard - NWZA ma zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru;

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - początek zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów. Zapisy potrwają do 5 listopada;

TP - publikacja raportu na III kwartał;

BBI Capital - NWZA spółki;

Fast Finance - NWZA ws. zmiany zasad rachunkowości;

Agroton - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

CZWARTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

Fortuna Entertainment Group - planowany debiut spółki na GPW;

Ciech - NWZA o emisji akcji lub obligacji;

Bytom - NWZA zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego;

Sygnity - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z firmą Winuel i o zmianie roku obrotowego tak, aby kończył się on 30 września;

Indykpol - NWZA dotyczące przejęcia spółki "Biokonwersja";

TIM - NWAZ ws. umorzenia 1.310.000 akcji;

ERG - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Black Lion NFI - ZWZA;

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

Novita - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - publikacja wyników za trzeci kwartał;

Aton-HT - NWZA zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego;

Telemedycyna Polska - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Sobet - NWZA ws. zmian statutu;

Cognor - NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

NFI Midas - ZWZA zdecyduje o emisji nie więcej niż 177.560.010 akcji serii C;

Agroton - do tego dnia nastąpi przydział akcji spółki;

SOBOTA, 30 PAŹDZIERNIKA

Petrolinvest - NWZA ma zdecydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz uchwały o zmianie statutu(ujednolicenie dotychczas wyemitowanych serii akcji);

WTOREK, 2 LISTOPADA

Tele-Polska Holding - NWZA spółki;

Kofola - dzień wypłaty 0,96 zł dywidendy na akcję;

Venture Incubator - NWZA w sprawie emisji akcji s. C w drodze subskrypcji prywatnej;

Elzab - początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus na 8.211.958 akcji;

AD.Drągowski - ostatni dzień notowań praw do akcji serii E;

ŚRODA, 3 LISTOPADA

Eurofaktor - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Kolastyna - NWZA ma zdecydować o wprowadzeniu programu motywacyjnego;

Ambra - wypłata 0,30 zł dywidendy na akcję;

GPPI - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

GPF Causa - NWZA w sprawie scalenia akcji;

Cerabud - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Trion - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z 34 mln zł do 9,2 mln zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,74 zł do 0,20 zł oraz emisji akcji serii S bez prawa poboru;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

Beef San - NWZA o obniżeniu kapitału zakładowego;

Euroimplant - NWZA zdecyduje o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości i powoła nowych członków rady nadzorczej;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Trans Polonia - koniec zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów;

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

Mew - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej serii z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Fasing - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

City Interactive - WZA ws. programu motywacyjnego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

WTOREK, 9 LISTOPADA

GPW - prawdopodobny termin debiutu na giełdzie;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

  • Silvano Fashion Group - NWZA o skupie akcji;

Wola Info - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym;

CP Energia - NWZA o połączeniu ze spółką Energia Słupca i powołaniu członka rady nadzorczej;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

  • Tauron - NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji;
  • Interferie - wznowienie po przerwie WZA;

Hyperion - NWZA w sprawie wybór członków RN;

Wistil - NWZA w sprawie zmiany działalności;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Żywiec - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

  • Polskie Jadło - NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji wałsnych spółki;
  • Elzab - NWZA o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Eurocash - początek zapisów na akcje oferowane spółki w związku z planami przejęcia Emperii;

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

  • Impexmetal - NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego;
  • ZREM Chojnice - WZA ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E i F;

WTOREK, 16 LISTOPADA,

Elzab - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus na 8.211.958 akcji;

ŚRODA, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

  • PKM Duda - NWZA ws. połączenia PKM Duda ze spółkami zależnymi;

CZWARTEK, 18 LISTOPADA

Fon - WZA w skupie akcji;

Call2Action - NWZA o zmianach w statucie i radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 19 LISTOPADA

Żywiec - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA

CEZ - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 23 LISTOPADA

Eurocash -ostatni dzień zapisów na akcje oferowane spółki w związku z planami przejęcia Emperii;

ŚRODA, 24 LISTOPADA

NWR - NWZA w sprawie przejęcia Bogdanki;

Eurocash - decyzja o ewentualnym zmniejszeniu liczy akcji oferowanych;

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA

Bogdanka - koniec zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję;

WTOREK, 30 LISTOPADA

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PIĄTEK, 3 GRUDNIA

Eurocash - przydział akcji oferowanych

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

(PAP)

morb/

d58v8ij
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d58v8ij