Trwa ładowanie...
d1faqgm
zapowiedź
25-10-2010 06:02

Kalendarium rynku kapitałowego 25.10 - 22.12.2010

...

d1faqgm
d1faqgm

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 25.10 - 22.12.2010

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PONIEDZIAŁEK, 25 PAŹDZIERNIKA

  • Gmina Połczyn-Zdrój - debiut obligacji;
d1faqgm

Air Market - debiut spółki, do obrotu na NewConnect zostanie wprowadzonych 1,5 mln akcji serii A i 152.251 akcji serii B;

Ruch - zakończenie przymusowego wykupu 5.865.183 akcji Ruchu stanowiących 9,97 proc. głosów na WZA spółki po 10,7 zł za sztukę, ogłoszonego przez Lurena Investments;

HMSG - początek zawieszenia obrotu na rynku NewConnect, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji;

GPF Causa - pierwszy dzień notowania na rynku NewConnect 48.956.665 akcji serii F;

  • Marvipol - poczatek zapisów na obligacje spółki serii E;
d1faqgm

Trans Polonia - początek budowy księgi popytu. Potrwa do 26 października, do godziny 15.00;

Eurocash - NWZA w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy a także w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;

Robyg - do tego dnia nastąpi przydział akcji spółki;

d1faqgm

WTOREK, 26 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - koniec budowy księgi popytu, ustalenie ceny emisyjnej;

PCC Intermodal - NWZA w sprawie dalszego istnienia spółki;

Krynicki Recycling - wprowadzenie 5 mln akcji serii A, 1.355.948 akcji serii B, 0,7 mln akcji serii C, 3.076.852 akcji serii D oraz 3.974.357 akcji serii F do obrotu giełdowego; Ostatni dzień notowania akcji serii A,B,C i D na NewConnect;

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

d1faqgm

ŚRODA, 27 PAŹDZIERNIKA

Trans Polonia - początek zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów. Zapisy potrwają do 5 listopada;

TP - publikacja raportu na III kwartał;

BBI Capital - NWZA spółki;

Fast Finance - NWZA ws. zmiany zasad rachunkowości;

Agroton - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych;

CZWARTEK, 28 PAŹDZIERNIKA

Fortuna Entertainment Group - planowany debiut spółki na GPW;

d1faqgm

Ciech - NWZA o emisji akcji lub obligacji;

Bytom - NWZA zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego;

Sygnity - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z firmą Winuel i o zmianie roku obrotowego tak, aby kończył się on 30 września;

Indykpol - NWZA dotyczące przejęcia spółki "Biokonwersja";

TIM - NWAZ ws. umorzenia 1.310.000 akcji;

ERG - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Black Lion NFI - ZWZA;

PIĄTEK, 29 PAŹDZIERNIKA

  • Bogdanka - początek zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję. Wezwanie potrwa do 29 listopada;
d1faqgm

Novita - dzień wypłaty 0,9 zł dywidendy na akcję;

PKN Orlen - publikacja wyników za trzeci kwartał;

  • Marvipol - ostatni dzień zapisów na obligacje spółki serii E;

Aton-HT - NWZA zdecyduje o przyjęciu programu motywacyjnego;

Telemedycyna Polska - NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Sobet - NWZA ws. zmian statutu;

Cognor - NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

NFI Midas - ZWZA zdecyduje o emisji nie więcej niż 177.560.010 akcji serii C;

Agroton - do tego dnia nastąpi przydział akcji spółki;

SOBOTA, 30 PAŹDZIERNIKA

Petrolinvest - NWZA ma zdecydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz uchwały o zmianie statutu(ujednolicenie dotychczas wyemitowanych serii akcji);

WTOREK, 2 LISTOPADA

Tele-Polska Holding - NWZA spółki;

Kofola - dzień wypłaty 0,96 zł dywidendy na akcję;

Venture Incubator - NWZA w sprawie emisji akcji s. C w drodze subskrypcji prywatnej;

Elzab - początek zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus na 8.211.958 akcji;

AD.Drągowski - ostatni dzień notowań praw do akcji serii E;

ŚRODA, 3 LISTOPADA

Eurofaktor - NWZA o zmianach w radzie nadzorczej;

Kolastyna - NWZA ma zdecydować o wprowadzeniu programu motywacyjnego;

Ambra - wypłata 0,30 zł dywidendy na akcję;

GPPI - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

GPF Causa - NWZA w sprawie scalenia akcji;

Cerabud - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Trion - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z 34 mln zł do 9,2 mln zł, poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 0,74 zł do 0,20 zł oraz emisji akcji serii S bez prawa poboru;

CZWARTEK, 4 LISTOPADA

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

BRE Bank - publikacja raportu za III kwartał;

Beef San - NWZA o obniżeniu kapitału zakładowego;

Euroimplant - NWZA zdecyduje o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości i powoła nowych członków rady nadzorczej;

PIĄTEK, 5 LISTOPADA

Trans Polonia - koniec zapisów na akcje spółki w transzy małych i dużych inwestorów;

Cyfrowy Polsat - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 8 LISTOPADA

Mew - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej serii z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Fasing - NWZA w sprawie zmian w statucie spółki;

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

City Interactive - WZA ws. programu motywacyjnego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;

WTOREK, 9 LISTOPADA

GPW - prawdopodobny termin debiutu na giełdzie;

BZ WBK - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

Polimex-Mostostal - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku;

CEZ - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

Silvano Fashion Group - NWZA o skupie akcji;

Wola Info - NWZA w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki serii A,B,C,E,F,G,H i I oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym;

CP Energia - NWZA o połączeniu ze spółką Energia Słupca i powołaniu członka rady nadzorczej;

ŚRODA, 10 LISTOPADA

HMSG - koniec zawieszenia obrotu na rynku NewConnect, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2010 r.;

Pekao - publikacja raportu za trzeci kwartał;

KGHM - publikacja raportu za III kwartał;

Tauron - NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji;

Interferie - wznowienie po przerwie WZA;

Hyperion - NWZA w sprawie wybór członków RN i połączenia z MNI Telecom;

Wistil - NWZA w sprawie zmiany działalności;

PIĄTEK, 12 LISTOPADA

Żywiec - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

Getin Bank - publikacja raportu za III kwartał;

Polskie Jadło - NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji wałsnych spółki;

Elzab - NWZA o upoważnieniu zarządu do nabywania akcji własnych spółki;

NIEDZIELA, 14 LISTOPADA

Bioton - publikacja raportu za III kwartał;

PONIEDZIAŁEK, 15 LISTOPADA

Eurocash - początek zapisów na akcje oferowane spółki w związku z planami przejęcia Emperii;

Tauron - publikacja raportu za III kw. 2010 r.;

PZU - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

GTC - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

Cersanit - publikacja raportu za III kw.;

PBG - publikacja raportu za III kwartał;

Impexmetal - NWZA ws. umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego;

ZREM Chojnice - WZA ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E i F;

Irena - NWZA o wyborze członka rady nadzorczej;

eCard - NWZA ma zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru;

Magellan - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie wartości istniejącego programu emisji obligacji;

WTOREK, 16 LISTOPADA

Gastel Żurawie - NWZA o emisji 108,5 mln akcji z prawem poboru;

Elzab - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus na 8.211.958 akcji;

Domex-Bud - NWZA;

ŚRODA, 17 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - dzień wypłaty drugiej transzy dywidendy w wysokości 0,19 zł na akcję z łącznie 0,57 zł dywidendy na akcję;

PKM Duda - NWZA ws. połączenia PKM Duda ze spółkami zależnymi;

CZWARTEK, 18 LISTOPADA

  • Seco/Warwick - NWZA w sprawie emisji 904.207 akcji serii D w celu ich wydania Jamesowi A. Goltzowi w zamian za udziały spółki Retech Systems stanowiące 40 proc. jej kapitału;
  • Art NEW media - NWZA o emisji nie więcej niż 1,5 mln akcji serii J w drodze subskrybcji prywatnej;

Fon - WZA w skupie akcji;

Call2Action - NWZA o zmianach w statucie i radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 19 LISTOPADA

Żywiec - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2010 rok;

  • Azoty Tarnów - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w wysokości 150 ml zł kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie objęcia 30 mln nowych akcji serii B Spółki ZAK;

PONIEDZIAŁEK, 22 LISTOPADA

CEZ - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 23 LISTOPADA

Eurocash -ostatni dzień zapisów na akcje oferowane spółki w związku z planami przejęcia Emperii;

ŚRODA, 24 LISTOPADA

NWR - NWZA w sprawie przejęcia Bogdanki;

Eurocash - decyzja o ewentualnym zmniejszeniu liczy akcji oferowanych;

PIĄTEK, 26 LISTOPADA

Swissmed - NWZA w sprawie powołania członków rady nadzorczej oraz zmian w statucie;

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA

Bogdanka - koniec zapisów w ogłoszonym przez NWR wezwaniu na 100 proc. akcji spółki, po 100,75 zł za każdą akcję;

WTOREK, 30 LISTOPADA

Dębica - NWZA o zmianach w statucie i w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

PIĄTEK, 3 GRUDNIA

Eurocash - przydział akcji oferowanych

PONIEDZIAŁEK, 20 GRUDNIA

PKO BP - dzień wypłaty warunkowej dywidendy 1,9 zł;

WTOREK, 21 GRUDNIA

Dębica - dzień wypłaty 4,50 zł dywidendy na akcję;

ŚRODA, 22 GRUDNIA

Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję (pierwsza transza);

(PAP)

epo/

d1faqgm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1faqgm