Trwa ładowanie...
d15u15t
gieŁda

Kalendarium rynku kapitałowego 26.09.2008-26.02.2009

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.


PIĄTEK, 26 WRZEŚNIA


Teta - rozpoczęcie subskrypcji 4 mln akcji serii J oraz...

Share
d15u15t
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 26 WRZEŚNIA

Teta - rozpoczęcie subskrypcji 4 mln akcji serii J oraz początek przyjmowania zapisów w ramach wykonywania praw poboru;

d15u15t

Zastal - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Index Copernicus - WZA w sprawie nowej emisji;

NFI Progress - wznowienie obrad NWZA;

Invest Consulting - wprowadzenie do obrotu 15.099.998 PDA akcji s. F;

d15u15t

PONIEDZIAŁEK, 29 WRZEŚNIA

Betacom - ZWZA;

TF Skok - WZA w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej;

*AD.Drągowski - debiut spółki na GPW;

d15u15t

WTOREK, 30 WRZEŚNIA

Teta - koniec przyjmowania zapisów w ramach wykonywania praw poboru akcji serii J;

Petrolinwest - ciąg dalszy NWZA o emisji do 312.142 akcji na rzecz Mars International Worldwide Ltd;

Polimex - dzień wypłaty 1 gr. dywidendy na akcję;

d15u15t

Remak - NWZA w sprawie w sprawie zmiany statutu spółki;

ADS - NWZA w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej oraz zmian w składzie RN;

Polcolorit - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

BBI Zeneris NFI - ZWZA o zatwierdzeniu sprawozdania za 2007 rok;

d15u15t

Centrum Klima - NWZA o emisji akcji serii C;

ABG - zawieszenie obrotu akcjami na GPW;

Centrozab - debiut spółki na GPW;

ŚRODA, 1 PAŹDZIERNIKA

d15u15t

PGNiG - dzień wypłaty 19 groszy dywidendy na akcję;

PIĄTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

Kopahaus - planowany termin zakończenia przedłużonych zapisów na akcje (pierwotnie planowano, że zapisy na akcje Kopahaus potrwają od 17 do 19 września);

PONIEDZIAŁEK, 6 PAŹDZIERNIKA

Jupiter NFI - ZWZA;

Paged - NWZA o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych spółki w celu umorzenia;

Ronson Europe N.V. - NWZA w sprawie zmian w zarządzie;

WTOREK, 7 PAŹDZIERNIKA

Budopol Wrocław - ostatni dzień notowania praw poboru;

ŚRODA, 8 PAŹDZIERNIKA

SAF - początek budowy księgi popytu;

PGNiG - NWZA o sprzedaży spółki Polskie LNG;

Interferie - NWZA w sprawie zmiany statutu;

NTT System - NWZA w sprawie odwołania Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję;

CZWARTEK, 9 PAŹDZIERNIKA

Teta - planowany przydział akcji serii J w wykonaniu praw poboru w razie subskrybowania w wykonaniu prawa poboru wszystkich akcji oferowanych oraz ewentualnie początek przyjmowania zapisów na akcje nieobjęte w ramach wykonywania praw poboru;

Energoaparatura - NWZA w sprawie zmian w statucie;

PIĄTEK, 10 PAŹDZIERNIKA

Ceramika Nowa Gala - NWZA w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki,

Beracom - planowany dzień ustalenia prawa do 0,40 zł dywidendy;

Action - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

SAF - koniec budowy księgi popytu;

Efekt - wypłata 0,55 zł dywidendy na akcję;

Complex - NWZA;

PC Guard - NWZA w sprawie scalenia akcji spółki i programie skupu akcji własnych;

ZA w Tarnowie - NWZA w sprawie zmian w statucie i radzie nadzorczej oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych;

PONIEDZIAŁEK, 13 PAŹDZIERNIKA

SAF - ostateczny termin wstępnego przydziału akcji w transzy dużych inwestorów oraz ustalenia ceny emisyjnej;

WTOREK, 14 PAŹDZIERNIKA

Arcus - NWZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii C;

SAF - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w dwóch transzach: małych i dużych inwestorów;

ŚRODA, 15 PAŹDZIERNIKA

Eurofaktor - NZWA w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 oraz w sprawie podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności Pana Bogdana Fiszera za szkody wyrządzone spółce przy sprawowaniu zarządu;

NFI MIDAS - NWZA w sprawie pokrycia straty netto funduszu za 2007 r.,oraz podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia funduszu;

CZWARTEK, 16 PAŹDZIERNIKA

Impel - NWZA o skupie własnych akcji;

NFI Octavia - WZA w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007;

ZREMB-CHOJNICE - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz w sprawie częściowego uchylenia Uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 25.06.2008r. dotyczącej zmiany statutu spółki w zakresie reprezentacji;

BBI Development NFI - WZA;

PIĄTEK, 17 PAŹDZIERNIKA

Teta - w przypadku nieobjęcia wszystkich akcji serii J w wykonaniu prawa poboru - koniec przyjmowania zapisów na akcje serii J nieobjęte w ramach wykonywania praw poboru i przydział akcji;

SAF - koniec przyjmowania zapisów na akcje spółki w dwóch transzach: małych i dużych inwestorów;

*SSI - NWZA spółki w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 20 PAŹDZIERNIKA

SAF - wstępny przydział akcji w transzy małych inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego giełdy;

PTR - początek przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Fairfax Financial Holdings;

Millennium - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

ŚRODA, 22 PAŹDZIERNIKA

SAF - rozliczenie transakcji zawartych w ramach wstępnego przydziału akcji w transzy małych inwestorów za pośrednictwem systemu informatycznego giełdy, przydział akcji, zamknięcie oferty;

PIĄTEK, 24 PAŹDZIERNIKA

Betacom - planowany termin wypłaty 0,40 zł dywidendy na akcję;

Petrolinvest - NWZA w sprawie emisji akcji G, H, I i J;

WTOREK, 28 PAŹDZIERNIKA

ZEG - NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

PIĄTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Żywiec - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

CZWARTEK, 6 LISTOPADA

BZ WBK - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Kredyt Bank - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

Bank Handlowy - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

PIĄTEK, 7 LISTOPADA

PKO BP - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał.

ŚRODA, 12 LISTOPADA

Pekao - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

BPH - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

CZWARTEK, 13 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Lotos - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

PIĄTEK, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

TP SA - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

GTC - przedstawi raport finansowy za III kwartał.

WTOREK, 18 LISTOPADA

MCI Management - proponowany dzień ustalenia prawa poboru akjci s. I;

WTOREK, 23 GRUDNIA

PTR - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Fairfax Financial Holdings;

CZWARTEK, 26 LUTEGO

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku. (PAP)

pel/

d15u15t

Podziel się opinią

Share
d15u15t
d15u15t