Trwa ładowanie...
dqdpqon
gieŁda

Kalendarium rynku kapitałowego 29.10.2008-26.02.2009

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.


ŚRODA, 29 PAŹDZIERNIKA


PGS Software - Debiut na NewConnect;


LPP...

Share
dqdpqon
  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 29 PAŹDZIERNIKA

PGS Software - Debiut na NewConnect;

dqdpqon

LPP - wprowadzeni do obrotu giełdowego 56.700 akcji serii E, 1.320 akcji serii F, 2.567 akcji serii I;

Karen - NWZA w sprawie zmian w Statucie spółki;

TP SA - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Virtual Vision - ostatni dzień zapisów w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D;

dqdpqon

CZWARTEK, 30 PAŹDZIERNIKA

TVN - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

PIĄTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Enea - początek budowy księgi popytu, przyjmowanie deklaracji nabycia w transzy inwestorów instytucjonalnych; koniec przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych;

dqdpqon

Jago - NWZA w sprawie emisji 3.028.000 akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru;

Żurawie Wieżowe - NWZA dokona zmiany statutu spółki;

Yawal - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

Żywiec - NWZA w sprawie programu skupu akcji własnych;

dqdpqon

*Fon - wprowadzenie do obrotu 144 mln akcji s. G;

PONIEDZIAŁEK, 3 LISTOPADA

Enea - koniec budowy księgi popytu, przyjmowania deklaracji nabycia w transzy inwestorów instytucjonalnych; przyjmowanie deklaracji nabycia w transzy inwestorów branżowych; ustalenie ceny emisyjnej, ceny emisyjnej z dyskontem oraz liczby akcji oferowanych; zawarcie aneksu cenowego do umowy subemisji; wstępny przydział dla inwestorów instytucjonalnych i branżowych;

Polna - ostatni dzień notowania praw poboru akcji serii E; Redan - NWZA w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;

dqdpqon

WTOREK, 4 LISTOPADA

Enea - publikacja ceny emisyjnej i ceny emisyjnej z dyskontem oraz liczby akcji oferowanych; skierowanie do inwestorów wezwań do złożenia zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych i branżowych;

Mostostal Zabrze - NWZA o zamianie akcji serii VII na okaziciela na akcje imienne;

Cyfrowy Polsat - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z Praga Business Park;

dqdpqon

Divicom - NWZA spółki;

Kruszwica - NWZA w sprawie połączenia z Zakładami Przemysłu Tłuszczowego w Warszawie;

ŚRODA, 5 LISTOPADA

Enea - początek przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej;

BPH - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Bank Handlowy - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

CZWARTEK, 6 LISTOPADA

Kofola-Hoop - koniec zapisów na akcje 11.256.176 akcji spółki, dających nieco ponad 43 proc. głosów na WZA, po 43,20 zł za akcję;

BZ WBK - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

Kredyt Bank - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

PIĄTEK, 7 LISTOPADA

Enea - koniec przyjmowania zapisów w transzy instytucjonalnej; przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów branżowych;

PKO BP - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał.

Virtual Vision - przydział akcji serii D;

PONIEDZIAŁEK, 10 LISTOPADA

Enea - przydział akcji oferowanych w transzy detalicznej;

Atlantis - NWZA spółki o zmianie siedziby i podwyższeniu kapitału zakładowego;

ŚRODA, 12 LISTOPADA

Enea - przydział akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych i transzy inwestorów branżowych;

Asseco Slovakia - NWZA w sprawie nabycia akcji własnych;

Pekao - przedstawi skonsolidowany raport finansowy za III kwartał;

IDM SA - NWZA w sprawie buy-backu i uzupełnienia składu rady nadzorczej;

Komputronik - NWZA spółki o zmianach w statucie;

*IZNS Iława - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na 3,6 mln akcji s. C;

*GTC - przedstawi raport finansowy za III kwartał;

*Unicredit - NWZA w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w drodze emisji w jednej lub kilku transzach oraz upoważnienia do zbycia akcji własnych;

CZWARTEK, 13 LISTOPADA

Noble Bank - NWZA o zmianach w statucie;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Lotos - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2008 roku;

Irena - NWZA w sprawie zmiany wynagrodzenia członków RN;

TelForceOne - NWZA zdecyduje o połączeniu z Forever Europe;

PIĄTEK, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja raportu za III kwartał 2008 roku;

PONIEDZIAŁEK, 17 LISTOPADA

Żywiec - NWZA;

Gino Rossi - NWZA w sprawie zmian w składzie zarządu i rady nadzorczej spółki.

Artman - NWZA zdecyduje o odwołaniu zarządu i rady nadzorczej i powołaniu nowego zarządu i rady nadzorczej;

WTOREK, 18 LISTOPADA

Gant - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów holdingowych oraz podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej i zmian w statucie;

MCI Management - proponowany dzień ustalenia prawa poboru akcji s. I;

Śrubex - NWZA w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Koelner Łańcucka Fabryka Śrub przedsiębiorstwa Fabryka Śrub w Łańcucie "Śrubex" oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Koelner Łańcucka Fabryka Śrub;

*IZNS Iława - zakończenie przyjmowania zapisów na 3,6 mln akcji s. C;

ŚRODA, 19 LISTOPADA

Trans Polonia - ZWZA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2008 do 25.06.2008 roku oraz podziału zysku;

CZWARTEK, 20 LISTOPADA

Eurotel - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych;

Orzeł - NWZA w sprawie emisji do 46.000.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, emisji do 16.700.000 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji do 33.400.000 akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru;

PIĄTEK, 21 LISTOPADA

Wadex - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych;

*IZNS Iława - przydział akcji serii C i zamknięcie oferty;

PONIEDZIAŁEK, 24 LISTOPADA

Zakłady Odzieżowe Bytom - NWZA wybierze członka rady nadzorczej;

ŚRODA, 26 LISTOPADA

W.Kruk - NWZA zdecyduje o połączeniu spółki z Vistula&Wólczanka;

PIĄTEK, 28 LISTOPADA

*Noble Bank - NWZA zdecyduje o skupie akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży;

WTOREK, 4 GRUDNIA

*Grupa Pactor - Potempa Inkasso - NWZA m.in o zmianach w RN;

ŚRODA, 3 GRUDNIA

SAF - początek budowy księgi popytu na akcje spółki, potrwa do 5 grudnia;

PIĄTEK, 5 GRUDNIA

SAF - koniec budowy księgi popytu;

PONIEDZIAŁEK, 8 GRUDNIA

SAF - wstępny przydział akcji serii C w transzy dużych inwestorów i publikacja ceny emisyjnej;

WTOREK, 9 GRUDNIA

SAF - początek zapisów na akcje spółki w transzy dużych i małych inwestorów. Zapisy potrwają do 12 grudnia

CZWARTEK, 11 GRUDNIA

*Atlanta Poland - NWZA zdecyduje o uchyleniu w całości uchwały nr 12 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki, oraz zmianie uchwały nr 16 ZWZ i zmianie uchwały nr 17 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii H, I oraz J do obrotu na rynku regulowanym podjętych na ZWZ w dniu 29 maja 2006 r.;

PIĄTEK, 12 GRUDNIA

*Ambra - WZA o podziale zysku za rok 2007/2008;

SAF - koniec zapisów na akcje spółki w transzy dużych i małych inwestorów;

WTOREK, 23 GRUDNIA

PTR - koniec zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Fairfax Financial Holdings;

CZWARTEK, 26 LUTEGO

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2008 roku. (PAP)

gsu/

dqdpqon

Podziel się opinią

Share
dqdpqon
dqdpqon