Trwa ładowanie...
d1bqvuf

Kalendarium rynku kapitałowego 9.02 - 14.11.2011

...

Share
d1bqvuf

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 9.02 - 14.11.2011

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 9 LUTEGO

  • Fresh24.pl - debiut spółki na rynku NewConnect;
d1bqvuf

AB SA - dzień wypłaty 0,30 zł dywidendy na akcję;

Lug - NWZA w sprawie zmiany zasad rachunkowości i wprowadzenia sprawozdań finansowych spółki zgodnie z MSR i MSSF;

CZWARTEK, 10 LUTEGO

Kompleks - planowany termin debiutu spółki na rynku NewConnect;

d1bqvuf

Robyg - NWZA spółki;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw.;

Unibep - NWZA w sprawie emisji obligacji;

PIĄTEK, 11 LUTEGO

  • Agroliga - debiut spółki na rynku NewConnect;
d1bqvuf

Ciech - koniec notowania jednostkowych praw poboru na GPW;

  • BSC Drukarnia Opakowań - wprowadzenie do obrotu akcji serii A-H;

PONIEDZIAŁEK, 14 LUTEGO

Nicolas Games - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I i J w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa

d1bqvuf

Black Point - dzień wypłaty dodatkowej dywidendy w kwocie 10 gr na akcję;

R&C Union - proponowany dzień prawa poboru akcji serii D;

WTOREK, 15 LUTEGO

Lubawa - NWZA w sprawie emisji akcji serii F;

d1bqvuf

BBI Capital NFI - NWZA w sprawie połączenia ze spółką Atvertin;

GF Premium - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Lotos - publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku;

ŚRODA, 16 LUTEGO

d1bqvuf

Gastel Żurawie - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje serii H oferowane z prawem poboru;

Ciech - zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w ofercie publicznej do 23 mln akcji serii D;

Ibiza Ice Cafe - NWZA w sprawie zmiany nazwy spółki, zmiany w statucie i zamian w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 17 LUTEGO

Pharmena - NWZA w sprawie wyboru członków rady nadzorczej;

Wikana - NWZA w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia i scalenia akcji;

Internet Group - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 18 LUTEGO

PBS - początek zapisów na akcje spółki PBS Finanse;

Alumast - NWZA w sprawie zmiany statutu;

PONIEDZIAŁEK, 21 LUTEGO

Hawe - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Ergis Eurofilms - NWZA;

ZUK Stąporków - NWZA o subskrypcji prywatnej;

Depend - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

Divicom- NWZA;

Remedis - NWZA o subskrypcji prywatnej;

WTOREK, 22 LUTEGO

TVN - publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku;

LSI Software - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

K2 INTERNET SA - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 23 LUTEGO

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r;

Midas - NWZA ws. emisji akcji;

CZWARTEK, 24 LUTEGO

PGNiG - NWZA m.in w sprawie określenia warunków i trybu sprzedaży akcji Autosan;

PIĄTEK, 25 LUTEGO

Ciech - przydział akcji;

Hydrapres - NWZA w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

Runicom - NWZA ws. emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru łącznie nie więcej niż 37,65 mln akcji serii G, H, I, J i K;

Gastel Żurawie - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

SOBOTA, 26 LUTEGO

Wadex - WZA w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 28 LUTEGO

Gastel Żurawie - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje serii H nie objęte w ramach wykonania prawa poboru;

Boryszew - NWZA zdecyduje o emisji 1.128.357.846 akcji serii G z prawem poboru;

GPW - NWZA w sprawie zmiany w składzie Rady Giełdy;

PLAST-BOX - NWZA w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;

GPF Causa - NWZA zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki;

Bio Inventions - NWZA spółki;

Millennium - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku;

WTOREK, 1 MARCA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku;

ŚRODA, 2 MARCA

Pronox w upadłości układowej- NWZA w sprawie zmiany statutu;

Gwarant Agencja Ochrony - NWZA;

Atrem - NWZA ws. połaczenia z Dom-Mar;

Carbon Invest - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

Zastal - NWZA zmieni skład rady nadzorczej spółki;

CZWARTEK, 3 MARCA

Celtic Property Developments - NWZA sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

Nordea Bank Polslak - NWZA w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy z Nordea Bank Finland Plc, przedmiotem której będzie przeniesienie świadczonych przez bank usług w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz Nordea Bank Finland Plc.;

PIĄTEK, 4 MARCA

Waspol - NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Tonsil Acoustic Company - NWZA w sprawie emisji akcji serii F i G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru;

PONIEDZIAŁEK, 7 MARCA

Multimedia Polska - NWZA w sprawie umorzenia 38.337.936 akcji własnych;

ŚRODA, 9 MARCA

Pekao - publikacja raportu za 2010 rok;

PBS - ostatni zapisów na akcje spółki PBS Finanse;

PIĄTEK, 11 MARCA

  • Urlopy.pl - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego;

WTOREK, 15 MARCA

Tauron - publikacja raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2010 rok;

ŚRODA, 16 MARCA

MIT - NWZA w sprawie wyboru biegłego rewidenta do spraw specjalnych;

CZWARTEK, 17 MARCA

PZU - publikacja raportu rocznego za 2010 rok;

PIĄTEK, 18 MARCA

Fon Ecology - proponowany dzień prawa poboru akcji s. D;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok;

PONIEDZIAŁEK, 21 MARCA

Getin Holding - dzień prawa poboru akcji s. O;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

PGE - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2010 r.;

CZWARTEK, 31 MARCA

PKN Orlen - publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego;

CZWARTEK, 21 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za I kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 28 KWIETNIA

Polimex-Mostostal - publikacja raportu rocznego za 2010 rok oraz raportu skonsolidowany grupy kapitałowej za 2010 rok;

PIĄTEK, 29 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw.;

WTOREK, 10 MAJA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011;

PZU - publikacja raportu za I kwartał;

ŚRODA, 11 MAJA

Tauron - publikacja raportu za I kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za I kwartał 2011 roku;

CZWARTEK, 12 MAJA

Pekao - publikacja raportu za I kwartał;

TVN - publikacja raportu za I kwartał;

PIĄTEK, 13 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

PONIEDZIAŁEK, 16 MAJA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Sfinks Polska - proponowany dzień prawa poboru akcji s. I;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

Polimex-Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku;

WTOREK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za II kw. 2011 r.;

ŚRODA, 3 SIERPNIA

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

CZWARTEK, 11 SIERPNIA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011;

CZWARTEK, 25 SIERPNIA

Tauron - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.

Lotos - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku;

PIĄTEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

CZWARTEK, 11 SIERPNIA

TVN - publikacja raportu za II kwartał i za pierwsze półrocze 2011 roku;

WTOREK, 30 SIERPNIA

PZU - publikacja raportu półrocznego;

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 r.;

ŚRODA, 31 SIERPNIA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego;

Polimex-Mostostal - publikacja raportu za I półrocze 2011 roku spółki oraz raport za I półrocze 2011 roku grupy kapitałowej;

PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych grupy za III kw. 2011 r.;

CZWARTEK, 27 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw.;

CZWARTEK, 3 LISTOPADA

PKO BP - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011;

Lotos - publikacja raportu za III kw;

WTOREK, 8 LISTOPADA

PZU - publikacja raportu za III kw.;

ŚRODA, 9 LISTOPADA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 r.;

Tauron - publikacja skonsolidowanego raport kwartalny za III kwartał 2011 r.;

CZWARTEK, 10 LISTOPADA

TVN - publikacja raportu za III kwartał;

Polimex Mostostal - publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

PONIEDZIAŁEK, 14 LISTOPADA

PBG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku;

Pekao - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2011 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 r.;

(PAP)

jow/

d1bqvuf

Podziel się opinią

Share
d1bqvuf
d1bqvuf