Trwa ładowanie...
d39dpe2

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 14.02 - 4.03.2014

...
Share
d39dpe2

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego GPW w dniach 14.02 - 4.03.2014

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

CZWARTEK, 14 LUTEGO

d39dpe2

Resbud - wprowadzeniedo obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.500 akcji serii B;

PIĄTEK, 15 LUTEGO

Betomax - zakończenie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów, ustalenie i publikacja ceny emisyjnej;

Polimex-Mostostal - NWZ spółki;

d39dpe2

PONIEDZIAŁEK, 18 LUTEGO

Eko Holding - NWZ ws. wycofania akcji spółki z obrotu giełdowego;

Betomax - początek zapisów w ofercie publicznej 5,9 mln akcji;

CZWARTEK, 21 LUTEGO

d39dpe2

Kino Polska - dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy;

PAK - NWZ ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian w radzie nadzorczej;

PIĄTEK, 22 LUTEGO

Betomax - koniec zapisów w ofercie publicznej 5,9 mln akcji;

d39dpe2

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

Yawal - NWZ ws. wyrażenia zgód na dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa;

Green Eco Technology - NWZ ws. zmiany statutu, ziany firmy spółki, zmian w składzie RN;

WTOREK, 26 LUTEGO

d39dpe2

Inter Cars - NWZ ws. wyrażenia zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność logistyczną do spółki zależnej ILS i ws. zmian w statucie;

Pfleiderer Grajewo - NWZ ws. zmian w statucie spółki oraz ws. uchylenia upoważnienia udzielonego zarządowi do nabycia akcji własnych spółki celem ich umorzenia;

ŚRODA, 27 LUTEGO

Voxel - NWZ ws. podwyższenia kapitału spółki w drodze subskrypcji prywatnej;

d39dpe2

PKN Orlen - zakończenie notowań GDR-ów z obrotu na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych;

Betomax - planowany termin przydziału akcji i zakończenia oferty publicznej;

CZWARTEK, 28 LUTEGO

Kino Polska - dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję;

Fasing - NWZ ws. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oraz zmian w składzie RN;

Boryszew - skonsolidowany raport za IV kwartał 2012;

Kernel - półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r.;

TVN - skonsolidowany raport za IV kwartał 2012;

MOJ - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Czerwona Torebka - NWZ ws. powołania członków rady nadzorczej;

PIĄTEK, 1 MARCA

KGHM - publikacja raportu za IV kwartał 2012;

Mispol - NWZ ws. dematerializacji akcji i wycofania spółki z obrotu na GPW;

PONIEDZIAŁEK, 4 MARCA

BBI Capital NFI - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru;

Dom Maklerski WDM - NWZ;

Synthos - publikacja raportu rocznego za 2012 r.;

Rubicon Partners NFI - NWZ w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E, zmiany statutu spółki oraz o wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

WTOREK, 5 MARCA

Miraculum - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę od byłego prezesa Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, oraz w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę od byłego wiceprezesa Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu;

ŚRODA, 6 MARCA

City Interactive - NWZ ws. wyrażenia zgody na zbycie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Skotan - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D;

Seko - NWZ ws. zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A;

CZWARTEK, 7 MARCA

Solar Company - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej i audytu spółki;

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2012 r.;

PIĄTEK, 8 MARCA

Azoty Tarnów - NWZ ws. zmian w statucie;

Polskie Jadło - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

  • Reinhold Polska - NWZ ws. zmian w składzie zarządu;

PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA

Work Service - NWZ w sprawie emisji 18.204.669 warrantów subskrypcyjnych, emisji nie więcej niż 12.000.000 akcji serii N oraz nie więcej niż 6.204.669 akcji serii O;

GTC - publikacja raportu rocznego za 2012 rok;

ŚRODA, 13 MARCA

PZU - raport roczny za 2012 r.;

CZWARTEK, 14 MARCA

  • Colian - NWZ ws. prywatnej emisji akcji serii D i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;

JSW - raport roczny za 2012 r.

PGE - raport roczny za 2012 r.;

PIĄTEK, 15 MARCA

Zelmer - zakończenie zapisów w wezwaniu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego;

Tauron - raport roczny za 2012 r.

Pekao - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

Asseco Poland - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

WTOREK, 19 MARCA

PGNiG - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2012 r.;

CZWARTEK, 21 MARCA

Lotos - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny 2012r.;

CZWARTEK, 28 MARCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport roczny za 2012 rok;

PIĄTEK, 29 MARCA

KGHM - publikacja raportu rocznego za 2012;

PIĄTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za I kwartał 2013 roku

ŚRODA, 14 KWIETNIA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 25 KWIETNIA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny I kwartał 2013 roku;

WTOREK, 7 MAJA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013r.;

BRE Bank - publikacja raportu za I kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 9 MAJA

JSW - raport za I kw. 2013 r.

Tauron - raport za I kw. 2013 r.

PIĄTEK, 10 MAJA

Pekao - skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

WTOREK, 14 MAJA

GTC - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

ŚRODA, 15 MAJA

Boryszew - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

KGHM - raport za I kw. 2013 r.;

Netia - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

PZU - raport za I kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I kw. 2013 r.;

Synthos - skonsolidowany raport za I kwartał 2013;

CZWARTEK, 30 MAJA

Kernel - sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał kończący się 31 marca 2013 r;

PIĄTEK, 14 CZERWCA

Global Cosmed - początek składania deklaracji nabycia;

PONIEDZIAŁEK, 17 CZERWCA

Global Cosmed - koniec składania deklaracji nabycia;

WTOREK, 18 CZERWCA

Global Cosmed - publikacja ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji oferowanych;

ŚRODA, 19 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania podstawowych zapisów na akcje;

PIĄTEK, 21 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania podstawowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

PONIEDZIAŁEK, 24 CZERWCA

Global Cosmed - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji, na którą będzie można składać zapisy w ramach zapisów dodatkowych;

WTOREK, 25 CZERWCA

Global Cosmed - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje;

ŚRODA, 26 CZERWCA

Global Cosmed - koniec przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

PIĄTEK, 19 LIPCA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za II kwartał 2013 roku

ŚRODA, 24 LIPCA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

CZWARTEK, 25 LIPCA

PKN Orlen - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

PIĄTEK, 2 SIERPNIA

BRE Bank - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

PONIEDZIAŁEK, 5 SIERPNIA

PKO BP - publikacja raportu półrocznego za 2013 r.;

WTOREK, 6 SIERPNIA

Pekao - skonsolidowany raport półroczny za 2013 r.;

PIĄTEK, 9 SIERPNIA

JSW - raport za I półrocze 2013 r.

TVN - skonsolidowany raport półroczny za 2013 rok;

WTOREK, 13 SIERPNIA

Lotos - skonsolidowany raport półroczny za 2013r.;

ŚRODA, 14 SIERPNIA

PGNiG - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

KGMH - raport za II kwartał 2013 r.;

WTOREK, 20 SIERPNIA

GTC - raport za I półrocze 2013 r.;

CZWARTEK, 22 SIERPNIA

Tauron - raport za I półrocze 2013 r.

PONIEDZIAŁEK, 26 SIERPNIA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

ŚRODA, 28 SIERPNIA

PZU - raport półroczny za 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 30 SIERPNIA

Synthos - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

Boryszew - skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.;

PIĄTEK, 18 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych dla grupy za III kwartał 2013 roku

WTOREK, 22 PAŹDZIERNIKA

Telekomunikacja Polska - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

PIĄTEK, 25 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - skonsolidowany raport kwartalny III kwartał 2013 roku;

WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA

Lotos - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013r.;

CZWARTEK, 31 PAŹDZIERNIKA

Kernel - roczne sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończący się 30 czerwca 2013 r;

BRE Bank - publikacja raportu za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 7 LISTOPADA

JSW - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 8 LISTOPADA

Pekao - skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.;

PGNiG - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

ŚRODA, 13 LISTOPADA

Asseco Poland - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

GTC - raport za III kw. 2013 r.;

PKO BP - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

CZWARTEK, 14 LISTOPADA

Boryszew - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

Tauron - raport za III kw. 2013 r.

PZU - raport za III kw. 2013 r.;

PGE - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

TVN - skonsolidowany raport za III kw. 2013 r.;

KGHM - raport za III kw. 2013 r.;

PIĄTEK, 15 LISTOPADA

Synthos - skonsolidowany raport za III kwartał 2013;

PONIEDZIAŁEK, 3 MARCA

PKO BP - skonsolidowany raport roczny za 2013 r.;

WTOREK, 4 MARCA

BRE Bank - publikacja raportu rocznego za 2013 r.;

(PAP)

mto/

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2